David de Jong en zijn sleufsilo's: 'Raad ik iedereen aan'

David de Jong

David de Jong heeft samen met zijn vrouw een melkveebedrijf met 115 melkkoeien in Stolwijk. Een paar jaar geleden heeft hij nieuwe sleufsilo’s aangelegd volgens de regels van de erfafspoeling. Een enorme verbetering, aldus De Jong: niet alleen is de sloot rondom de kuilplaten schoon, ook de kwaliteit van zijn ruwvoer is flink verbeterd.

Wat was de reden dat je het erf aan hebt laten passen?

'De oude voeropslagen lagen te ver weg van de stal en dichtbij de naastgelegen sloot. Daarnaast verzakte de ondergrond, waardoor het – vooral in natte periodes - één grote bende werd. De kwaliteit van het ruwvoer kwam in het geding. Als ik iets doe, probeer ik het goed te doen, dus we besloten de sleufsilo’s helemaal opnieuw aan te leggen. Een fikse investering, maar ik pluk er nu nog iedere dag de vruchten van.'

Hoe heb je het aangepakt?

'Dit ontwerp is goed doordacht. We hebben namelijk drie sleufsilo’s aangelegd parallel langs de ligboxenstal met een waterdichte, betonnen ondergrond. Vanwege de veengrond moesten we hiervoor heien. Om de perssappen te scheiden van het regenwater zit er in de gehele sleufsilo om de 5 meter een put met twee uitgangen die ik open of dicht kan draaien. De uitgang van de perssappen staat open wanneer er voer in de silo ligt en loopt via een ondergrondse pijp direct naar de mestkelder. Zodra (een deel van) de silo leeg is, draai ik deuitgang van de perssappen dicht en die van het hemelwa-ter open. Deze loopt rechtstreeks naar de sloot.'

Welk verschil merk je met de oude situatie?

'De kwaliteit van het ruwvoer is toegenomen, omdat ik het voer beter kan opslaan. Ik kan het voer makkelijker aanrijden en ik zit korter bij de stal. Dat scheelt tijd en geld. Door de gescheiden uitgangen is ook de kwaliteit van het slootwater erop vooruitgegaan. Ik heb het niet gemeten, maar vuil water gaat de sloot nagenoeg niet meer in. Ik zou het iedereen aanraden.'

Lees meer over het project DAW Krimpenerwaard

Back to top