DAW Bodemteams op Nationale Bodemtop

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hield 8 februari de Nationale Bodemtop in Apeldoorn. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) organiseerde tijdens deze dag – waar duurzaam bodembeheer centraal stond - een kennissessie over de kennisdoorstroming van onderzoek naar de praktijk en terug.

Hoe werkt dit, wat gebeurt al en wat kan beter? Een panelgesprek werd gevoerd onder leiding van Gera van Os (Aeres Hogeschool) samen met:

  • Dirk Johan Feenstra, bodemadviseur en LTO Noord-projectleider voor de DAW Bodemteams
  • Michaela van Leeuwen, LTO Noord-projectleider en bodemadviseur binnen DAW Bodemteam Gelderland
  • Lotte van Dueren den Hollander, projectleider binnen Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw
  • Arnout den Ouden, deelnemende akkerbouwer binnen Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Met 35 aanwezigen mondde de panelsessie uit tot een interessant gesprek uit over onder andere het werk van Regionale Bodemteams en de rol van het DAW bij kennisverspreiding.

Advies versterken in bodemteams

Een van de manieren waarop kennis uit onderzoek in de praktijk komt is via de Regionale Bodemteams van het DAW. Dirk Johan legt uit: ‘Veel adviseurs geven adviezen aan boeren en tuinders. Soms zijn deze adviezen tegenstrijdig, waardoor de boer verward achterblijft. Met de Regionale Bodemteams willen we adviseurs met elkaar in gesprek laten gaan. Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, willen we het advies aan boeren en tuinders versterken.’

Michaela van Leeuwen is een van deze bodemadviseurs: ‘Ik ervaar deelname aan de DAW Bodemteams als heel waardevol. We bespreken als adviseurs de problemen die we in de praktijk tegenkomen. Ook ga ik met collega’s mee op klantenbezoek en kijk ik mee hoe zij de kennisvragen van de boer weten te achterhalen. Erg leerzaam.’ De bezoekers in de zaal erkennen het belang: ‘Door discussies te voeren met concullega’s verbreed je je blik. Samen kun je elkaars kennis versterken’.

Belang DAW voor kennisverspreiding

Binnen het project Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) ziet Lotte van Dueren den Hollander een belangrijke rol van het DAW in kennisverspreiding: ‘Het is van belang dat we onderzoek voeden vanuit praktijk en de opgedane kennis uit onderzoek richting boeren en tuinders brengen. We bedienen met DPA natuurlijk lang niet alle akkerbouwers, maar samen met andere netwerken zoals het DAW komen we verder.’

Vanuit de Regionale Bodemteams is een bodemplaat getekend met een impressie van de veel gestelde vragen aan de DAW-Bodemteams. Meer informatie over de Regionale Bodemteams? Klik hier!

Back to top