DAW-impuls en positie LTO

Eind december 2017 is ter ondersteuning van het convenant ‘Delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater’ uit 2016, een voorstel gelanceerd en overgenomen om een extra impuls aan DAW te geven. Belangrijk uitgangspunt daarin is dat in een gezamenlijk gebiedsproces met het waterschap afspraken worden gemaakt. Afspraken over welke maatregelen nuttig en nodig zijn. LTO vindt het belangrijk dat samen met het waterschap inzicht en kennis ontstaat over de feitelijke situatie in een gebied en welke maatregelen daar het beste bij horen.

Back to top