DAW-projecten voor het voetlicht op GLB-congres Noord-Nederland

Het ministerie van LNV, de drie noordelijke provincies en partners houden dinsdag 12 oktober het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Bodem als Basis’. Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt met workshops diverse bodem- en waterprojecten voor het voetlicht gebracht.

Het congres over de toekomst van de landbouw in Noord-Nederland kent een uitgebreid programma. Met in de ochtend onder andere Aard Mulders van LNV, die ingaat op de veranderingen in het GLB, en voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur. Zijn inleiding heeft als titel ‘GLB als instrument richting toekomstgericht boeren met de Bodem als basis’.

Vervolgens is er een rondetafeldiscussie over de kansen van vergroening van het GLB voor boeren en de omslag van de landbouw. Daar nemen onder andere Herman Wijffels (Naar een gezond Landbouw- en Voedselsysteem voor Boer, Burger en Planeet) en Eke Folkerts van het NAJK aan deel.

Workshops over bodem

In de middag kunnen de deelnemers kiezen uit een keur aan workshops. Het DAW levert vanuit diverse bodem- en waterprojecten een bijdrage. De toelichting is veelal in handen van projectleiders van LTO Noord. Zo is Bouwe Bakker van DAW/LTO Noord inleider bij de workshop ‘Toekomstig boeren in de Veenweide’. Stephanie Bos van LTO Noord licht in de workshop over bodemadvies het project ‘Bodem APK, naar een betere bodem. Van denken naar doen!’ toe.

Dirk Johan Feenstra, LTO Noord-projectleider ‘Bodemverdichting’ in Noord-Nederland neemt de deelnemers aan zijn workshop mee in de projecten die draaien in Noord-Nederland. ‘Deze zijn heel erg gericht op boeren en loonwerkers. Daarom zijn de projecten opgezet samen met Cumela’, vertelt hij.

Checklist bodemverdichting

‘Wat veel gebeurt, is dat loonwerkers met grote machines werken, waarmee de bodem compact wordt gereden. De boer wil ook graag grote machines, capaciteit is belangrijk. Werk je met kleine machines, dan boet je in op capaciteit. Dat levert een hoger kostenplaatje op, maar is voor de bodem wel beter. In die spagaat zitten boeren en loonwerkers.’

In het project zijn checklists ontwikkeld, die de boer samen met de loonwerker kan doorlopen. Feenstra: ‘Daarmee kunnen ze samen het gesprek aangaan over de bodem; hoe kunnen we verdichting voorkomen? Dat is de essentie van het project. Samen moeten loonwerker en boer tot een oplossing komen.’

Bedrijfsbezoeken

Het congres is bedoeld voor boeren en voor iedereen die betrokken is bij de landbouwsector, zoals adviseurs, beleidsmedewerkers, betrokken burgers en onderwijsinstellingen. De locatie is het Ecomunitypark in Oosterwolde. Ook op 13 en 14 oktober zijn er congresdagen waar boeren voor worden uitgenodigd. Op 12 en 13 oktober worden ook bedrijfsbezoeken gehouden. Meer informatie en aanmelden kan via de website.

www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl

 

Back to top