DAW Zuidoost Drenthe / Nieuw Drostendiep: daverend succes!

‘Een daverend succes’, zegt Janke Kloosterman lachend op de vraag hoe zij terugkijkt op het recent afgesloten project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Zuidoost Drenthe/Nieuw Drostendiep. Ze was als gebiedsmakelaar betrokken bij beide projecten die gericht waren op het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit.
 
Geert Smits, voorzitter van de initiatiefgroep Nieuw Drostendiep en zelf ook deelnemer aan het project, onderstreept Kloostermans kwalificatie volmondig. ‘Het duurde even voor het op gang kwam. Maar toen we eenmaal een projectplan hadden en de juiste mensen op de juiste plek, ging het voorspoedig.’ Dat was volgens beide de clou van het succes.
 
‘Kijk, het gebiedsproces rond Nieuw Drostendiep liep al. Daar is DAW Zuidoost Drenthe als het ware omheen gebouwd door de betrokken partners waterschap Vechtstromen, provincie Drenthe, LTO Noord en het DAW’, legt Kloosterman uit. Smits vult aan: ‘Er waren de nodige knelpunten op te lossen door verschillende partijen: de provincie of gemeente, het waterschap en wijzelf als boeren. De mooie subsidieregeling versnelde de aanpak.’
 
‘In totaal zijn 120 deelnemers bediend die allemaal 60 procent eigen geld hebben geïnvesteerd’
 
Kloosterman noemt de belangrijkste succesfactoren voor de DAW-aanpak: ‘De laagdrempeligheid, de menukaart met een keur aan maatregelen voor de grondeigenaren en het feit dat deelnemers ontzorgd werden tijdens het project.’
 

Intakegesprekken

Tijdens intakegesprekken met de deelnemers keek Kloosterman waar behoefte aan was en welke maatregelen konden worden genomen. Vervolgens werd gezorgd voor een maatwerkbedrijfsadvies, bij veehouders door Aequator en bij akkerbouwers door Delphy. Voor het thema erfafspoeling gaf Kloosterman zelf het advies, samen met de adviseur van het waterschap. Op basis van het advies kon 40 procent subsidie worden aangevraagd tot een maximum van 10.000 euro voor tal van bovenwettelijke maatregelen.
 

Beoordelingscommissie

De aanvragen werden behandeld in een beoordelingscommissie. Met goedkeuring vooraf aan de investering kon de deelnemer investeren. ‘Korte lijnen dus. En zo min mogelijk bureaucratie. Het geld moet daar terechtkomen waar het efficiënt is en het meeste resultaat oplevert’, zegt Smits. 
 
‘Het praatte zich ook snel rond, we hebben nauwelijks hoeven werven. Er zijn talloze  maatregelen uitgevoerd door de deelnemers, variërend van peilgestuurde drainage tot aanleg van was- en spoelplaatsen met een zuiveringsinstallatie’, vertelt Smits. ‘In totaal zijn er 120 deelnemers bediend die allemaal 60 procent eigen geld in maatregelen hebben geïnvesteerd. Een pluim voor de sector.’
 
Zowel Smits als Kloosterman is zeer lovend over de samenwerking met de provincie en waterschap Vechtstromen. Vechtstromen en de provincie hebben aangegeven ook tevreden te zijn over de resultaten en er wordt gewerkt aan een vervolg.

 

Back to top