De Waterkaravaan op bezoek bij DAW-projecten in de Achterhoek

Op 12 oktober trok de Waterkaravaanbus met onder meer waterschappers, beleidsmedewerkers en een buitenlandse delegatie van vier Denen door de Achterhoek om de pilot ‘Klimaat Klaor’ en het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ te bezoeken. Gebiedsmakelaar Richard Trenning van het Waterschap Rijn en IJssel vertelde in Lichtenvoorde over het initiatief ‘Klimaat Klaor’, dat als doel heeft om integraal te werken aan klimaat- en waterbewustzijn in het gebied en dit om te zetten naar concrete actie. Melkveehouder Toon Hulshof uit Lievelde nam de bezoekers mee in de maatregelen die hij neemt op zijn bedrijf als deelnemer aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek.
 
Het stroomgebied de Baakse Beek, met Lichtenvoorde als middelpunt, is gevoelig voor wateroverlast en droogte. ‘Dit komt mede door het hoogteverschil van 20 meter’, vertelt Richard Trenning. ‘ Het dorp Lichtenvoorde ligt beneden aan de voet van deze heuvel. Klimaatverandering brengt intensievere piekbuien en langere perioden van droogte met zich mee. Hierdoor worden de kwetsbaarheden van dit gebied nog eens versterkt.’
 
Pilot ‘Klimaat Klaor’
‘De pilot is een initiatief van het Waterschap Rijn en IJssel, LTO – afdeling Achterhoek Oost, provincie Gelderland en gemeente Oost Gelre. Vanuit deze pilot gaan we, met klimaat als verbindend thema, de dialoog aan met de omgeving, waaronder agrarische ondernemers. Samen kijken we welke kansen we kunnen verzilveren en waar we de samenwerking kunnen bevorderen. De Waterkaravaan is een mooi middel om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Het is belangrijk dat je als samenwerkende partijen elkaars taal spreekt, elkaar herkent en een vertrouwensbasis opbouwt. We hebben elkaar nodig om dit tot een succes te maken. Je kunt dit niet sectoraal oppakken, omdat alle opgaven en functies in het kleinschalige landschap met elkaar verweven zijn’, aldus Trenning.
 
 
Onder de indruk
Vervolgens vertrok de bus naar het melkveebedrijf van Toon Hulshof in Lievelde. Deelnemer Bart van Moorsel, adviseur landbouw bij de provincie Gelderland, was onder de indruk van het verhaal van de VKA-deelnemer: ‘Vol enthousiasme vertelde hij over zijn bedrijf en de maatregelen die hij neemt om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te verminderen. Een voorbeeld dat hij gaf was het niet bemesten van gescheurd grasland. Dit levert een directe verlaging op van het nitraatgehalte in het grondwater.’
 
Laagdrempelige manier om samen op pad te gaan
Adviseur waterbeheer Ellen Besseling van het Waterschap Rijn en IJssel trok ook mee met het reisgezelschap en is enthousiast over de Waterkaravaanbus. ‘Vanuit het waterschap wordt samengewerkt in meerdere projecten en dan is het mooi om een beeld te krijgen wat er daadwerkelijk in het veld gebeurt. Het is waardevol om met collega’s en samenwerkende partijen vanuit verschillende invalshoeken naar de projecten te kijken en ter plaatse met elkaar te bespreken. De Waterkaravaan is een laagdrempelige manier om samen op pad te gaan.’

Back to top