Deelnemer Waterwijs Boeren zet in op verhogen organische stof

Organische stof dé maatregel voor waterbuffering, betere nutriëntenbenutting en minder nitraatuitspoeling? Waterwijs Boeren-deelnemer Patrick Poelhuis uit Olden Eibergen denkt van wel. Zijn rundveebedrijf (70 koeien, 30 hectare gras, 5,5 hectare mais/sorghum,) ligt midden in waterwingebied van drinkwaterbedrijf Vitens. 

Motivatie

Wie boert in grondwaterbeschermingsgebied is gewend aan beperkingen bij de bedrijfsvoering. Al snel nadat Olden Eibergen aangewezen werd als winwatergebied, werd bijvoorbeeld de mestaanwending beperkt, vertelt rundveehouder Patrick Poelhuis. “En logisch, goed drinkwater uit de kraan vind ik ook belangrijk. Maar een goede boterham verdienen met mijn bedrijf ook. Daarom doe ik mee aan Waterwijs Boeren, waarbij er aandacht is voor het verdienmodel voor de boer én het beschermen van ons drinkwater. Om die reden ben ik ook al vanaf het begin aangesloten bij Vruchtbare Kringloop Achterhoek en HoeDuurzaam". 

Keukentafelgesprekken

Voor het eerst heeft Patrick Poelhuis dit jaar sorghum ingezaaid. Waterwijs Boeren streeft naar een win-win-winsituatie: minder nitraatuitspoeling, meer opbrengst en een betere bodem. Tijdens keukentafelgesprekken bespreken specialist en deelnemer welke maatregelen hij kan nemen om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Poelhuis: “De specialist maakt een vertaalslag van de huidige regelgeving en de mogelijkheden naar mijn bedrijf. Wat past bij mij? Hoeveel brengt mij dit op? Mag dit? Heel waardevol vind ik dat.” 

Opbouw organische stof

Zelf is Poelhuis geïnteresseerd in het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. “Ik geloof dat dat hét middel is om niet alleen mijn opbrengst te verhogen, maar ook benutting te verbeteren en uitspoeling te verminderen.” Voor de opbouw van OS zijn voor Poelhuis meerdere maatregelen denkbaar. “Bijvoorbeeld gebruik van biomassa op het land, als een soort Bokashi. Of geen kunstmest meer, maar enkel eigen mest, dat is pas kringloop!”

Ruimte voor uitproberen

Twee BES-boeren aangesloten bij VKA kennisgroep water deelden hun ervaringen met die laatste maatregel. Poelhuis raakte enthousiast: “Een superbenutting van de meststoffen, meer opbouw OS, een goede N90-meting en nitraatuitspoeling op orde. Dat wil ik ook.” Poelhuis vindt het dan ook jammer dat de regelgeving hem beperkt bovenstaande aanpak uit te proberen. “Deelname aan een project zou je eigenlijk meer vrijheid moeten geven.”

Totdat de rundveehouder die ruimte krijgt, probeert hij het OS-gehalte op andere manieren te verbeteren. “Zuinig zijn op je grasland door andere aanpak van beweiden, ik doe zelf Nieuw Hollands weiden, en eens een andere teelt proberen. Zo teel ik nu voederbieten, dat pakt op mijn grond heel positief uit met 20 ton droge stof ten opzichte van mais met 11 ton droge stof in 2019.” Dit jaar teelt Poelhuis voor het eerst sorghum naast snijmais. “Al doende leert men.”

Waterwijs Boeren

Het project Waterwijs Boeren loopt nog een half jaar, Poelhuis hoopt dat de bestendige relatie tussen boeren, Vitens, waterschap, Kadaster en provincie Gelderland blijft. “Er is nu een goede samenwerking, met begrip en support vanuit de andere partners voor het werk van de boer. Het zou mooi zijn als we dat ook na het project kunnen vasthouden.” Kijk voor meer informatie over dit project in waterwingebied op www.waterwijsboeren.nl. 

 

Back to top