Deelnemers gezocht voor diverse DAW-projecten in Noord-Nederland

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) presenteren op dinsdag 9 juli diverse projecten zich op de Open Dag van SPNA. De open dag vindt plaats van 13.00 tot 19.00 uur, op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. In meerdere projecten is nog ruimte voor deelnemers!

Spaarbodem - Noorderzijlvest Groningen

Meer weten over het verbeteren van de grond en daarmee de opbrengst van uw perceel? Dan is dit uw kans. In het project Spaarbodem leert u samen met collega-akkerbouwers welke maatregelen u kunt nemen om uw bedrijf toekomstbestendig te maken. Iets voor u? Kom voor meer informatie naar de DAW-stand.

Schoon Erf, Schoon Water - Noorderzijlvest Groningen en Akkerbouw Friesland

Wilt u een toekomstbestendig erf waarbij de maatregelen die u neemt zijn afgestemd met het waterschap? Neem dan deel aan Schoon Erf, Schoon Water. Mét de nodige voordelen, zoals subsidieregelingen en vrijstelling van reguliere handhaving door het waterschap.

Bodem APK Fryslân

Naar een betere bodem, van denken naar doen! Deelnemende akkerbouwers (of veehouders) aan Bodem APK krijgen aan de hand van een bodem- en waterplan meer inzicht in de bodem op het bedrijf én in maatregelen om de bodem te verbeteren.

Perceelemissie Fryslân

Het terugdringen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen is een gemeenschappelijk belang van akkerbouwers, producenten en waterschappen. In het project Perceelemissie Fryslân zoeken we naar maatregelen die u op uw eigen bedrijf kunt uitvoeren en die passen in de bedrijfsvoering. Nieuwsgierig? Kom naar de demo op het proefveld van SPNA.

Van Bodemkennis naar Bodemkunde -  Groningen, Fryslân en Drenthe

Tijdens een afdelingsavond, een bijeenkomst van uw studiegroep of een thema-middag een specifiek bodemonderwerp behandelen? Bijvoorbeeld over verzilting, bodemverdichting, vruchtwisseling of bemesting? Het project Van Bodemkennis naar Bodemkunde biedt u op een laagdrempelige manier toegang tot informatie die u helpt om de bodem(structuur) te verbeteren.

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van het agrarisch perceel en de sloot. Agrariërs en waterschappen slaan hiervoor de handen ineen, door samen metingen te verrichten. Benieuwd naar het zoutgehalte in uw oppervlaktewater? Neem dan water mee uit uw sloot of drain en laat uw watermonster meten door experts van Acacia Water!

 

Back to top