Demo druppelirrigatie bij Waterwijs Boeren-tuinder Gert Smits

Tuinder Gert Smits uit De Heurne is een vreemde eend in de bijt in de groep van Waterwijs Boeren die vooral bestaat uit melkveehouders en akkerbouwers. Maar ook zijn gewassen lijden onder de droogte in de Achterhoek: reden voor hem om deel te nemen aan het demonstratieproject druppelirrigatie van Waterwijs Boeren, het grondwaterbeschermingsproject in Gelderland, “Spaarzamer omgaan met water en energie en misschien zelfs minder gebruik stikstof.”

Op het preiveld staan de plantjes op 2 meter rijafstand van elkaar. Dunne sprietjes steken omhoog uit de grond, nog nauwelijks herkenbaar als prei. Op het ene gedeelte, zo’n 1,5 hectare, slingeren slangetjes tussen het gewas door, op het andere gedeelte niet. 

Wat doet druppelirrigatie voor de stikstofwaarde?

Komend seizoen beoordelen we met Waterwijs Boeren wat de effecten van druppelirrigatie zijn op de preiplant, de stikstofwaarde en het vochtgehalte in de bodem. Wat zijn de verschillen tussen de twee percelen? Is de stikstof beter benut (en dus niet uitgespoeld?) 

Het vochtgehalte beoordelen we aan de hand van vochtsensoren die op 30 en 60 centimeter diep in de grond zijn geplaatst. De stikstofwaarde meten we door bodemmonsters op 30, 60 en 90 centimeter diepte. De eerste meting is onlangs gedaan, later in het seizoen meten we nogmaals de stikstofwaarde. Als de ongeveer 7000 meter druppelslang is aangesloten op de hoofdleiding met waterunit van Smits begint de demonstratie. 

Veel voordeel in hoog salderende gewassen

Voor tuinder Smits is druppelirrigatie geen onbekende: eerder legde hij het aan op zijn aspergeveld. Met succes. “Ik geloof dat het in hoog salderende gewassen goed kan werken.” Smits somt op: 

 

  • Stikstof wordt beter benut, waardoor je mogelijk minder stikstof nodig hebt.
  • Spaarzamer omgaan met water, water verwaait en verdampt niet zoals bij beregenen met de haspel en komt direct bij de wortels, dus waar het nodig is.
  • Minder energieverbruik: het druppelirrigatiesysteem verbruikt nauwelijks 1 bar druk tegen 10 bar druk bij beregenen met de haspel en dan werkt het systeem van Smits ook nog op zonne-energie. 

Minder insectendruk

Beregenen met de haspel kan volgens Smit in de prei voor schimmels zorgen. “Vocht in combinatie met hoge luchtvochtigheid is ideaal voor het ontstaan van schimmels in de bladeren. Dat gebeurt met druppelirrigatie niet, omdat het vocht direct bij de wortel terecht komt. En omdat de plant nooit ‘droog’ staat, voorkom je insecten zoals trips in de prei.” Smits hoopt dus ook gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. 

Ten slotte vindt Smits het als groentekweker met een eigen landwinkel ook belangrijk om te laten zien aan de consument dat hij maatschappelijk verantwoord onderneemt. “Bezoekers vragen vaak hoe we omgaan met de droogte, mooi om deze demonstratie te laten zien.” 

Meer informatie

Waterwijs Boeren is een van de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij boeren werken aan de waterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebied. Een grondwaterbeschermingsgebied is extra kwetsbaar omdat er drinkwater wordt gewonnen. Als boer moet je daar extra alert zijn op nitraatuitspoeling. Met het project Waterwijs Boeren ondersteunen wij hierbij. 

 

 

Back to top