Demo machines voor onderwerken groenbemester (met video!)

In het grondwaterbeschermingsproject Waterwijs Boeren in Gelderland zetten steeds meer deelnemers in op een goede groenbemester. Een groenbemester draagt namelijk bij aan meer organische stof in de bodem, betere binding en nalevering van nutriënten en ook minder nitraatuitspoeling. Het onderwerken van een grasgroenbemester kan met verschillende machines en kan ook zonder glyfosaat te gebruiken.

Tijdens een demonstratie in het project werden begin maart verschillende machines getest en getoond die een groenbemester kunnen verkleinen en onderwerken. Onder meer een klepelmaaier, schijveneg en de Biomulch frees werden uitgeprobeerd. De voor- en nadelen van de verschillende machines zijn op een rij gezet. Zo kunnen boeren en tuinders zelf een keuze maken hoe ze hun groenbemester mechanisch willen onderwerken. Bekijk de video van de demonstratie en het overzicht op de website van Waterwijs Boeren: Onderwerken groenbemester

 

 

Back to top