Demodagen bodemverdichting in Limburg

Hoe herkent u bodemverdichting? Hoe kunt u het verhelpen? En hoe kunt u het in de toekomst voorkomen? Deze vragen staan centraal tijdens de demodagen waar u van harte welkom bent! De demodagen worden op verschillende locaties in Limburg georganiseerd. Vanuit de LLTB is het bodemcluster actief om agrarische ondernemers bewust te maken over de essentiële waarde van vitale bodem binnen hun bedrijfsvoering. Om boeren en tuinders hierover te innoveren worden in november in samenwerking met Cumela diverse demodagen georganiseerd. 

Data en locaties

16 november: Cerfontaine, Rijksweg 5, 6325 PE, Berg en Terblijt

18 november: Maas BV, Lanterdweg 23, 5995 SE, Kessel

23 november: Hendrix & Smits, Lollebeekweg 30-A, 5811 AI, Castenray

30 november: John van Pol, Dominicusweg 45, 6105 BD Maria Hoop

Programma

13.15 uur: Opening demodag

13.30 uur: Opening door woordvoerder Bodemteam

13.45 uur: Het veld in

16.00 uur: Afsluiting demodag

Wilt u naar een van de demodagen komen?

Dan kunt u zich aanmelden via info@lltb.nl onder vermelding van 'Demodag Bodemverdichting'. Zet in de mail duidelijk uw naam en voor welke middag u zich aan wilt melden. Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Koen van Didden, kvdidden@lltb.nl.

VKV Loonwerkcluster

Vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Nutriënten binnen het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW) worden door heel Nederland loonwerkersclusters opgericht. Binnen deze clusters worden demo’s georganiseerd op het gebied van bodemverdichting en nutriëntenbenutting. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van gezonde bodem en nutriëntenbenutting.

Back to top