Digitale mijlpaal voor Schoon Erf, Schoon Water

De belangstelling van boeren voor het project Schoon Erf, Schoon Water in Friesland is al een tijd erg groot. Nu is er de mijlpaal van het 1000ste account op de website van het project.
 
Wie een account aanmaakt op www.schoonerfschoonwater.fr maakt zijn belangstelling kenbaar en krijgt de mogelijk zich te orienteren op deelname aan het project. Inmiddels zijn er ook al zo'n 900 boeren die zich als actieve deelnemer hebben ingeschreven. De deadline voor aanmelding is al uitgesteld tot 15 oktober 2017.
 
Het project

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mogen melkveehouders geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Die eisen moeten vertaald worden naar maatregelen op het eigen erf. Het waterschap moet die maatregelen goedkeuren. Dat is een uitdaging.

Het project “Schoon Erf, Schoon Water” biedt boeren de kans om deze uitdaging aan te gaan. Wie zich aanmeldt, krijgt kosteloos adviseurs op bezoek die samen op zoek gaan naar de juiste maatregelen om erfafspoeling te voorkomen.

Tot nu toe zijn er zo'n 130 bedrijfsbezoeken geweest. De maatregelen blijken daarin vaak best simpel te zijn. Bovendien krijgen melkveehouders een stimuleringsbijdrage voor de maatregelen en hebben ze de zekerheid te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Meer informatie en aanmelden: https://www.schoonerfschoonwater.frl

Back to top