Drempelactie tegen droogte in zandgebieden

Jan Bruurs, foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouder Jan Bruurs uit Baarle-Nassau kreeg deze week de eerste plankjes en paaltjes in het kader van de actie 'Drempels tegen Droogte'van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap stelt in zijn werkgebied kosteloos drempels beschikbaar aan grondeigenaren en gebruikers in de zandgebieden.

Met deze drempels kunnen de deelnemers aan de actie extra water vasthouden in de sloten op hun eigen percelen om hun steentje bij te dragen aan het verhogen van het grondwaterpeil. `Als je de plankjes en paaltjes in elkaar zet, krijg je een drempel van maximaal 20 centimeter die je in je sloot op het land leunt plaatsen', legt Bruurs uit. `Daarmee kan ik maximaal 40 centimeter meer water vasthouden dan zonder drempel.'

Hard nodig

En dat is hard nodig, weet de melkveehouder. `We zitten hier op de hoge zandgronden. In een normaal jaar hebben we ook voldoende regen nodig om het groeiseizoen te kunnen starten zonder direct te hoeven beregenen. Na de droge zomer van 2018 moeten we het grondwaterpeil dringend verhogen.' Alle maatregelen helpen, benadrukt Bruurs, tevens voorzitter van ZLTO-afdeling Baarle Nassau-Ulico-ten en portefeuillehouder water. `Zo heb ik de waterplanten in de sloot laten staan. Die houden het water ook langer vast en zorgen ervoor dat het in de grond kan zakken.' En als het nodig is, zijn de drempels en planten eenvoudig weer verwijderd. `De boer kent zijn land het beste', zegt de melkveehouder. Hij is erg te spreken over de samenwerking tussen het waterschap en de boeren.

Lees meer over het project Wel goed water Geven West-Brabant of ga naar de projectsite.

Back to top