Drentse waterwinningsboer: kom in beweging

Bord waterwingebied

Boeren rond vier kwetsbare waterwingebieden in Drenthe moeten in beweging komen om de uitspoeling te verminderen. Die oproep deed regionaal LTO-bestuurder Jan Bloemerts deze week bij twee voorlichtingsbijeenkomsten.

Volgens Bloemerts hebben de deelnemers aan het project 'Grondig boeren voor water' bewezen dat het haalbaar is om onder de norm van 50 milligram nitraat te blijven. De waterbedrijven Drenthe en Vitens hebben vier locaties aangewezen die extra gevoelig zijn voor uitspoeling van nutriënten: Havelte, Leggeloo, Noord-Sleen en Valthe. Op die locaties worden plaatselijk nog overschrijdingen gemeten.

Lees meer op de website van Nieuwe Oogst

Back to top