DuurSaam Glashelder' voor minder emissie in Drenthe en Groningen

Foto: LTOglaskrachtnederland.nl

Het doel van het project 'DuurSaam Glashelder' is om een duurzame bedrijfsontwikkeling van de tuinbouw hand in hand te laten gaan met het verminderen van het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het oppervlaktewater.
 
In 2023 mogen er nagenoeg geen overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen meer plaatsvinden. Dit betekent dat het aantal overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen met 90% moet zijn afgenomen ten opzichte van 2013. In 2018 moet het aantal overschrijdingen met 50% zijn afgenomen.

Lozing

Glastuinbouw brengt lozing van teeltgerelateerd restwater, met daarin gewasbeschermings- middelen en/of nutriënten, met zich mee. De lozing vindt plaats zowel direct op het oppervlaktewater als op het riool en de bodem. De lozing op het riool en de bodem kan indirect bijdragen aan vervuiling van het oppervlaktewater en grondwater.
 
Het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s ligt zowel in de provincie Drenthe als de provincie Groningen. In het beheergebied bevinden zich twee glastuinbouwgebieden: Klazienaveen (Drenthe) en Zuidbroek/Sappemeer (Groningen). Daarnaast is er een aantal glastuinbouwbedrijven verspreid over het beheergebied aanwezig, zowel in Drenthe als in Groningen. In het Drentse deel van het beheergebied van Waterschap Vechtstromen bevindt zich een glastuinbouwgebied van 30 glastuinbouwbedrijven in Erica (gemeente  Emmen). Daarnaast bevindt zich in de gemeente Coevorden één glastuinbouwbedrijf.
 
Doelstellingen:

  • 60 (voor het gebied Hunze en Aa’s verder te noemen HA) en 31 (voor het gebied Vechtstromen verder te noemen VS) tuinders (= het totaalaantal tuinders in het projectgebied) voorlichten over hoe om te gaan met restwaterstromen en over het belang van het reduceren van emissies
  • 42 (HA) en 22 (VS) tuinders individueel adviseren over te nemen maatregelen om emissie te reduceren/te voorkomen op hun bedrijf
  • 28 (HA) en 15 (VS) tuinders nemen maatregelen om emissie te reduceren/te voorkomen
  • 3 (HA) en 2(VS) voorlichtingsbijeenkomsten over geïntegreerde gewasbescherming
  • Oprichten van een leergroep “emissiebeperking”
  • 3 bijeenkomsten van deze leergroep
  • Pilot voor natriumarm gietwater uitvoeren, waarbij tuinders worden voorgelicht over de mogelijkheden.
  • De tuinders doen kennis op over de voordelen van de  opvang van regenwater en worden begeleid om dit waar mogelijk te realiseren

Provincie Drenthe is de eerste provincie die via een eigen regeling DAW-projecten mogelijk maakt. Hiermee ondersteunt zij glastuinbouwbedrijven bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool in de vorm van het project “DuurSaam Glashelder”.
 
Wilt u meer weten of u aanmelden voor dit project? Neem dan contact op met projectleider Harrie Vreman, hvreman@projectenltonoord.nl of telefoonnummer 06 5156 4319.

Back to top