Duurzaam gekweekte aardbeien dankzij RECUPA

Aardbei

De aardbeienteelt is een sterke sector in de grensregio Vlaanderen-Nederland. In het grensgebied tussen Hoogstraten en Breda vindt bij een 300-tal bedrijven ongeveer 70% van de aardbeienteelt van België en Nederland plaats.

Om een jaarronde productie na te streven, maken de aardbeientelers gebruik van teelten op substraat. De aardbeiplanten worden jaarlijks opgekweekt op trayvelden tussen juli en december, daarna verhuizen ze naar de serres voor de teelt in het volgende productiejaar. Om kwalitatieve aardbeiplanten op te kweken, wordt regen- en grondwater aangevuld met bespuitingen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Aangezien het drainwater van de trayvelden bij verschillende bedrijven onvoldoende wordt opgevangen, kunnen emissies naar oppervlaktewater en waterlopen optreden.

Gesloten watercircuit

Daarop besloten de partners van RECUPA een duurzaam gesloten recirculatiesysteem te ontwikkelen, waarbij het regen- en drainwater van de trayvelden wordt opgevangen, ontsmet en hergebruikt. Rob Schrauwen (ZLTO), projectleider van RECUPA, en Dieter Baets (Proefcentrum Hoogstraten) lichten het gesloten watercircuit helder toe.

Lees het volledige artikel op de website van de grensregio.

Back to top