Duurzame maisteelt op puur veen

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Zo worden in Drenthe binnen het DAW-project ‘Grondig Boeren met Mais’ verschillende teeltmaatregelen geïntroduceerd. Deze zullen leiden tot een nieuwe teeltaanpak. Eenzelfde project is door DLV-advies opgezet in Friesland onder de naam ‘Verduurzamen van maisteelt op puur veen’. ‘Boeren in Friesland telen mais op veengrond. Vanwege het beperken van veenoxidatie willen ze de bodem minimaal roeren en past men steeds meer de strokenfrees toe. Daarnaast wenst men vanuit het veenweideprogramma de maisteelt te verduurzamen en geen gebruik meer te maken van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij is het in de hand houden van onkruiddruk een heuse uitdaging’, verteld Bouwe Bakker, DAW-regiocoördinator en landbouwadviseur voor het veenweideprogramma.
 

Demoveld Aldeboarn

Duurzaam bodemgebruik en het terugdringen van glyfosaat, chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest in de teelt van snijmais is het doel binnen het project ‘Verduurzaming van maisteelt op puur veen’. In praktijkonderzoeken op het demoveld in Aldeboarn, Friesland wordt onderzocht of dit mogelijk is middels een vijftal maatregelen:

  • Bewerkingen met niet kerende grondbewerking machines zoals, strokenfrees, stripp-till, mulchen/zaaien, klepelen;
  • Het inzaaien van verschillende maisrassen inclusief gecoate producten;
  • Het toepassen van onderzaai, zoals kruidenmengsel, grasmengsel en groenbemester;
  • Mechanische en elektrische onkruidbestrijding als alternatief voor glyfosaat;
  • Diverse bemesting zoals gefermenteerd, Groen Fosfaat, groen PK uit gras en gecoate rijenbemesting.
     

Video’s

In verschillende video’s vertellen Sytze Waltje, project accountmanager bij DLV Advies, Ids van der Ploeg adviseur bij DLV Advies en Herman Krebbers, mechanisatiedeskundige Delphy over de toegepaste maatregelen. Wat is het doel van de toegepaste maatregelen, wat valt hen op, waar liepen ze tegenaan en wat zijn de resultaten. Alle opnames zijn gemaakt tijdens het groeiseizoen en na de oogst zodat de verschillen in de proefstroken goed zichtbaar zijn.

Bekijk de video reeks hier

 

Back to top