E-learning modules Droogte en Koolstofvastlegging

Afgelopen jaren heeft Aequator academie verschillende cursussen gegeven aan erfbetreders over o.a. droogte en koolstofvastlegging in het kennisverspreidingsproject Boer bij Kennis. Twee experts van Aequator Groen & Ruimte geven een heldere uitleg van de onderwerpen en er worden tussendoor korte prikkelende vragen gesteld aan de kijker. Vanuit het DAW wijzen wij je graag op de webinars. 

Bekijk ze hieronder:

Droogte

Koolstofvastlegging

 

De cursussen zijn samengesteld door Aequator Groen & Ruimte i.s.m. WENR en Aeres en maken onderdeel uit van een project van het Ministerie van LNV. De film is gemaakt door NoordOost Media. Klik hier voor meer informatie. 

Back to top