Een jaar lang Bodem-UP: 250 deelnemers aan de slag met bodemverbeterende maatregelen

 Het is niet altijd even gemakkelijk om een goede en effectieve maatregel te vinden en uit te voeren, constateert projectleider  Marijgje Wijers na een jaar Bodem-Up. "Het weer is daarbij een onvoorspelbare factor." Het project  loopt nu een jaar en al 250 deelnemers zijn in Brabant met ondersteuning van BodemUp adviseurs aan de slag gegaan met bodemverbeterende maatregelen. De Ddeelnemers doen al veel op het gebied van de bodem: "Iedereen is op zijn eigen manier bezig met lange termijn bodembeheer."
Door BodemUp worden deze inspanningen gebundeld en zichtbaar en hebben we een positief verhaal te delen met onze projectpartners: provincie Noord Brabant, waterschappen en Brabant Water. 

Meten

Behalve goede initiatieven en de goede maatregelen nemen is het belangrijk te meten wat er werkelijk aan de hand is. Veel grondeigenaren in een grondwaterbeschermingsgebied hebben een brief ontvangen over een nitraat meetronde. In totaal zijn er 1100 meetpunten door de WUR geselecteerd om de werkelijke nitraat gehaltes in het bovenste grondwater te meten. We verwachten medio januari resultaten van de metingen in de vorm van ‘gemiddelden per gebied’. Voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt, bedankt!
 
Daarnaast meten we bij 15 enthousiaste BodemUP-deelnemers de nitraatgehaltes in en onder de bouwvoor van hun BodemUp perceel. Zo kun je goed zien wat je het afgelopen jaar en het jaar daarvoor aan nutriënten hebt laten liggen. "Wijers: Ik kijk terug op een heel goed jaar, met veel nieuwe ontwikkelingen en initatieven. Komend jaar willen we hier mee doorgaan en nog meer aansluiten op de behoeften van de deelnemers."

Grondwaterbeschermingsgebieden

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de grondwaterbeschermingsgebieden. Dit zijn gebieden waar water wordt gewonnen en die dus extra kwetsbaar zijn.  In Brabant is gestart met vier grondwaterbeschermingsgebieden, namelijk Vessem, Helvoirt, Gilze en Bergen op Zoom. Ook in bijvoorbeeld Gelderland werkt men in grondwaterbeschermingsgebieden extra aan de kwaliteit van bodem en water. 

Meer informatie

Interesse in het project Bodem-Up of meer weten over de resultaten van het eerste jaar? Kijk dan op de website van Zlto.nl.

Back to top