Eerste bodemteamdag voor adviseurs groot succes

Ruim 60 bodemadviseurs verzamelden zich eind juni in Barneveld voor de eerste landelijke Bodemteamdag. De Regionale Bodemteams, die sinds begin dit jaar zijn opgestart, komen steeds meer op stoom. Landelijk projectleider Dirk Johan Feenstra kijkt positief terug op deze dag: “Goed om te zien dat de regionale Bodemteams voorzien in de behoefte van adviseurs. Met elkaar in gesprek gaan om kennis en ervaring uitwisselen.” Naast het volgen van diverse workshops werd de tijd gebruikt om te netwerken. 

Bodemadviseurs komen bij boeren op het erf om ze onder andere te adviseren over het verbeteren van de bodem en het water. “De adviseurs hebben al veel kennis van zaken. Wat wij ze bieden is een mogelijkheid om deze kennis uit te wisselen en informatie in te winnen met andere adviseurs. Kortom een wisselwerking van/aan kennis. 
 

Eenduidig advies

“Elke regio en sector heeft zo zijn eigen kenmerken en uitdagingen. Over hoe om te gaan met de vele ontwikkelingen in de sector gaan adviseurs in Regionale Bodemteams in gesprek. Met als doel een samenwerking tot stand te brengen, zodat een eenduidig advies richting de boer gegeven wordt”, aldus Feenstra. 

 

Genoeg inspiratie en enthousiasme voor vervolg

Dat deze Bodemteamdag een vervolg gaat krijgen staat vast volgens Feenstra: “Wanneer en in welke vorm deze dag gaat plaatsvinden weten wij nu nog niet. Gelukkig hebben wij genoeg ideeën en onderwerpen aangedragen gekregen waarmee we aan de slag kunnen.” Meer informatie over de bodemteams of wil je als bodemadviseur aansluiten bij een van de Regionale Bodemteams, kijk dan op: https://agrarischwaterbeheer.nl/bodemteams 

Achtergrond

Regionale Bodemteams vallen onder het traject ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie’ dat is opgericht binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Binnen het DAW werken boeren en tuinders aan voldoende en schoon water en een betere bodem.

 

Back to top