Eerste koolstofboeren binnen Carbon Farming aan de slag

ZLTO heeft een partnerschap met DKG, het moederbedrijf van keukenmerken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, getekend. De keukenproducent wil CO2-positief worden en zal dat doen in samenwerking met lokale boeren binnen het Carbon Farming-project.

De komende vijf jaar gaan twee koolstofboeren binnen een straal van 15 kilometer van DKG in Bergen op Zoom aan het werk. Ze ontvangen een financiële vergoeding per gemeten ton vastgelegde koolstof en worden begeleid door experts in hun weg naar een optimaal resultaat. Elk jaar leggen de boeren 30 ton CO2 vast met behulp van de bijdrage van DKG. Dit betekent dat in 5 jaar tijd maar liefst 150 ton CO2 wordt vastgelegd in de bodem, dat normaal in de lucht zou blijven hangen.

Het Carbon Farming-project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met behulp van (bodem)metingen en jaarlijkse rapportages monitort ZLTO de voortgang.

Koolstofboeren

‘De boer zorgt door koolstofvastlegging in zijn bodem voor een directe vermindering van CO2 in de atmosfeer’, zegt Hendrik Hoeksema, bestuurder van ZLTO. ‘De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, maar vergeet daarbij de kracht van lokale landbouwbodems. Vanuit ZLTO verbinden we bedrijven en boeren, om lokaal koolstof vast te leggen met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.’ Via het ZLTO-initiatief Go2positive melden bedrijven zich aan voor samenwerking met 'koolstofboeren'.

Op basis van wetenschappelijke onderzoek is een set aan landbouwmaatregelen opgesteld waarmee een boer CO2 uit de lucht langdurig vastlegt in de bodem. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. De gekozen maatregelen zijn praktisch uitvoerbaar en leveren zo veel mogelijk rendement. Maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en vanggewassen of het niet scheuren van grasland laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Naast CO2-binding zijn er nog extra voordelen: de biodiversiteit neemt toe en de landbouw is weerbaarder tegen klimaatextremen.

Lees ook ‘Koolstof binden in de bodem rond windpark Krammer’ of bekijk deze video.

Het ZLTO-project Carbon Farming wordt gefinancierd door Interreg North Sea Region, Ministerie van LNV, Provincie Zeeland, ZLTO en overige projectpartners. Als onderdeel van carbon farming worden, met behulp van GO2POSITIVE, samenwerkingen opgezet tussen bedrijven die klimaatpositief willen worden en de boer en tuinder uit de directe omgeving van het bedrijf.

Back to top