Eerste proef aangelegd bij pilotbedrijf in Friesland

Doorzaaien kruidenmengsel met strokenfrees
De eerste proef met een kruidenrijk mengsel is gezaaid op een bodem waar een verdichte laag in zit. Dit is gedaan op 1 september met de strokenfrees door loonbedrijf Breeuwsma op een perceel van deelnemer Hylkema in Wiuwert. Het doel van doorzaaien met dit kruidenrijke mengsel is onder andere om de slecht doorlatende laag van de bodem te verbeteren. “Een verdichte laag in de ondergrond neemt veel nadelen met zich mee. Zo laat het zowel van boven als van onder geen water door en kunnen gewassen zich minder goed wortelen’’, zegt Gerhard Noordhof, projectleider Bodem-APK. Door kruiden die zich diep wortelen tussen het gras te zaaien, kan de verdichte laag doorbroken worden. “Hierdoor kan het water beter wegzakken, kan het gras zich beter wortelen en stimuleert het ook nog eens de biodiversiteit”. Kruidenrijke mengsels kunnen in grasland tot medio september gezaaid worden. Door een strook te frezen kunnen de kruiden beter de concurrentie aan met het gras en krijgen de kruiden meer kans om op te komen.
 

Vervolg proeven

Naast deze proef met graskruiden worden er binnen het project nog andere proeven uitgevoerd met als doel de bodem te verbeteren. Dit betreffen de proeven met stalmest, woelen, physiomax/gips, Keltisch zout en een combinatie van deze maatregelen.
 

Bodem APK- Friesland

De proef met kruidenrijk mengsel is onderdeel van het project Bodem-APK Friesland. Bodem-APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering en is opgezet door kennisinstituten en adviesbureaus. Met dit project wordt er met zo’n 100 boeren middels kennis over bodemecologie en meer inzicht in eigen bodemleven gewerkt aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Meer informatie of wilt u zich aanmelden? Ga dan naar de website.
Back to top