Efficiënter ruwvoer winnen dankzij data? Kom naar de bijeenkomst bij maatschap Hof

De digitale graslandkalender is voor melkveehouders Tjerk Hof en Greet Ruitenberg hét middel om grip te hebben op een efficiëntere ruwvoerwinning. Ze zetten het in voor bemesting, beweiden en oogst. Hoe de deelnemers aan het DAW netwerk demobedrijven de ruwvoerwinning ieder jaar weten te optimaliseren via data vertellen ze tijdens de bijeenkomst op woensdag 5 april in Oldeberkoop, Friesland.

Zoveel mogelijk melk uit eigen ruwvoer

Grip hebben op alle informatie binnen je bedrijf om beter te kunnen sturen. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. Of toch niet? Melkveehouders Tjerk Hof en Greet Ruitenberg zetten al jaren de papieren graslandkalender in om grip te hebben op de ruwvoerwinning. Ze ontwikkelden de digitale graslandkalender voor nog meer inzicht en gemak. Daardoor is het werken aan hun doel om zoveel mogelijk melk te produceren uit eigen ruwvoer met lage verliezen van mineralen en een gezonde veestapel nog gemakkelijker geworden. Zoals bijhouden hoe het dit jaar ingezaaide perceel met kruidenrijk grasland gaat presteren. Greet en Tjerk hebben 20 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid en dat vraagt een andere bemesting.

Programma

13.00 uur  Ontvangst met koffie
13.15 uur   Inleiding door Greet Ruitenberg over digitale graslandkalender aangevuld met praktijk door Tjerk Hof 
13.30 uur   Zelf aan de slag met (eigen) data
14.30 uur   Rondleiding over het bedrijf 
15.00 uur   Einde

Meld je aan! 

De bijeenkomst op maandag 5 april is bij maatschap Hof aan de Oosterwoldseweg 35 in Oldeberkoop, Friesland. Aanmelden kan via deze link. Neem bij vragen contact op met Greet Ruitenberg via 06 30 93 82 31.

Efficiëntere ruwvoerwinning door data?

Meld je hier aan!

 

DAW netwerk demobedrijven

Netwerk demobedrijven is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Boeren en tuinders vertellen over hun aanpak op het bedrijf. Zij delen praktijkervaringen met bijvoorbeeld duurzaam bodembeheer, omgaan met klimaatverandering en het verbeteren van waterkwaliteit- en kwantiteit. Het bezoeken van een DAW demobedrijf betekent met elkaar kennis delen en verder leren. Lees meer.

Back to top