Energieke bijeenkomst voor DAW-projectleiders in Noord-Nederland

Afgelopen woensdag vond een kennisuitwisseling voor DAW-projecten in Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s plaats in Midwolda. 
 

Energieke bijeenkomst bij boerderij Hermans Dijkstra

Op 8 september organiseerden Caroline Schrandt, Henk Kabel en Willem Jan Sanders van het Kadaster in samenwerking met waterschap Hunze & Aa’s en provincie Groningen een DAW-projectleidersbijeenkomst op 1,5-meter afstand. Deze vond plaats bij boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. Doel van de bijeenkomst was het delen van de stand van zaken van DAW-projecten in Noord-Nederland en in gesprek gaan over de vervolgperiode van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2023 – 2027. Met 40 deelnemers (boeren, beleidsmakers, collectieven, projectleiders) en een middag vol interessante presentaties en discussies was het een energieke bijeenkomst.
 

In gesprek over emissie

Het thema van de bijeenkomst was emissie, bijvoorbeeld in de vorm van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Willem-Jan Sanders opende de ochtend met het benadrukken van de samenwerking die zo belangrijk is voor het DAW. Aan de hand van presentaties over verschillende DAW-projecten, zoals 'Meer Kennis, Minder Middelen', werden vervolgens de voortgang en resultaten door de projectleiders gepresenteerd. Hierin werd onder andere het belang van bewustwording voor het DAW, praktische oplossingen en aandacht voor de bodem benadrukt. Ook kwam nadrukkelijk aan de orde dat het DAW onderdeel uitmaakt van een grotere transitie richting duurzame landbouw. De middag werd afgesloten met een lunch op de zonovergoten boerderij.

De resultaten van de middag zijn vervat in een visueel verslag:

Vervolgbijeenkomst

Aangezien niet alle DAW-projecten uit Noord-Nederland in één ochtend passen, staat er een vervolgbijeenkomst gepland op 6 oktober. Het thema van deze bijeenkomst is duurzaam bodembeheer en waterkwantiteit. Ook deze bijeenkomst zal plaatsvinden op locatie in Midwolda.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Caroline Schrandt. Klik hier voor de contactgegevens. 

Back to top