Erfafspoeling: Gratis erfscan in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden!

Waarom een erfscan?

Op een boerenerf vinden diverse activiteiten plaats, zoals het opslaan van voer en mest, het reinigen van machines, transport van vee, enzovoorts. Als voer, mest of gewasbeschermingsmiddelen in aanraking komen met regenwater, stroomt het verontreinigde water vanaf het erf rechtstreeks naar de bodem of het oppervlaktewater. Erfafspoeling kan leiden tot verontreinigd bodem- en oppervlaktewater en in 2027 wordt de wetgeving voor erfafspoeling aangescherpt. Het is belangrijk om nu alvast de bedrijfssituatie in kaart te brengen, daarom bieden we een gratis erfscan aan. We denken graag mee over maatregelen om erfafspoeling te voorkomen.

Wat houdt een erfscan in?

De erfscan die wij aanbieden bestaat uit een bedrijfsbezoek waarbij een LTO Noord medewerker langskomt op uw bedrijf om de erfafspoeling op diverse onderdelen in kaart te brengen. Aan de hand van dit bedrijfsbezoek wordt een bedrijfsspecifiek adviesrapport opgesteld waarin wordt toegelicht waar op uw bedrijf erfafspoeling plaatsvindt, en welke maatregelen u kunt nemen om dit te voorkomen. Middels subsidie vanuit Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, drinkwaterbedrijf OASEN en LTO Noord Fondsen kan LTO Noord de erfscan kosteloos aanbieden. De uitvoering van de erfscan wordt mede mogelijk gemaakt door PPP Agro Advies.

Heeft u interesse in een erfscan? Meld u dan nu aan via deze link.

Wij zullen ten alle tijden de corona-maatregelen naleven.

Back to top