Ervaring boomkweker met bodemscan

Uitvoeren van de Veris scan bij een boomkwekerij

Kees Sukkel van de gelijknamige Boom- en spillenkwekerij in Kesteren  heeft een Veris scan van een van zijn percelen laten maken. De scan geeft inzicht in de pH, hoogteligging, hoeveelheid organische stof, EC, CEC en lutum. De taakkaarten die op basis van die informatie worden gemaakt, kunnen gebruikt worden voor precisiebekalking- en bemesting van het perceel. "Door meststoffen efficienter in te zetten, bespaar je uiteindelijk kosten", verwacht de boomkweker. 

Hoe werkt het?

Met een snelheid van 8 – 12 km/h worden in één werkgang vijf variabelen met de Veris scan in kaart gebracht. De scanner laat zien wat de zuurtegraad (pH), organische stof-percentage (OS), textuur (type grondsoort) en verdichting is van de bodem, de textuur en verdichting worden gemeten op twee dieptes: 0-30 cm en 0-90 cm Daarnaast wordt de hoogte van het perceel in kaart gebracht.

 

Aan de voorkant van de machine zitten zes schijven die de elektrische geleidbaarheid meten. In het midden zit een optische sensor, die infrarood licht uitzendt. Deze sensor meet op 10-15 cm diepte de reflectie van de bodem waar  vervolgens het organische stof-percentage uit wordt bepaald. Achterop zit een monsterapparaat voor de pH. Het apparaat gaat hydraulisch op en neer en schept een deel van de grond mee. Met pH-sensoren meet hij de zuurtegraad van de bodem. Sukkel: "Het is net sciencefictie die kleurenkaarten, maar het perceel is in kaart gebracht. We hebben het bemestingsadvies van compost en stalmest naar aanleiding van de scan opgevolgd." Aan de hand van het resultaat van de Veris scan is er op 4 plekken een referentiemonster gestoken. Loonbedrijf van der Woerd heeft vervolgens met de meststrooier precies bemest en Gele mosterd ingezaaid. Volgend voorjaar worden er jonge boompjes ingeplant. Kees Sukkel: “Het advies naar aanleiding van de Veris scan bevestigde mijn ervaring waar het perceel beter was of lager ligt. Door deze bewerkingen en precieze bemesting moet het perceel op termijn beter gaan presteren. Dat is afwachten.” 
 

Nieuw in de bomenteelt

Percelen scannen gebeurt nog niet veel in de bomen- en vaste plantenteelt, maar ook voor deze sector is kennis over de staat van de bodem relevant. Door de bodem te scannen, ontdek je waar de verschillen zitten met als uiteindelijk doel een gelijkmatiger perceel met minder groeiverschillen. Op basis van de taakkaarten die uit een bodemscan rollen, kan bepaald worden waar welke soort boom het beste geplant kan worden. Ook kunnen kosten bespaard worden, omdat de kweker inzicht heeft in onder meer pH-waarde en organische stof. 

Bodemvoucher 

De bodemscan werd uitgevoerd bij Kees Sukkel vanwege zijn lidmaatschap aan het Tree Centre Opheusden en werd gefinancieerd uit het project Bodemvoucher. Dit project van Projecten LTO Noord in samenwerking met provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland wil kennis over de bodem stimuleren en agrariers met een andere blik naar hun perceel te laten kijken. 

Back to top