Ervaringen met bodemkennisaanbieders gebundeld in brochure

Wat heeft de bodem nodig? Dat is per perceel anders. Deelnemers aan het pilotproject 'Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk' mochten een bodemonderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen over de staat van een perceel. Leerzaam, vonden de deelnemers. In de nu gemaakte brochure delen de deelnemers hun ervaringen met bodemproduct en lichten de bodemkennisaanbieders hun werkwijze toe. 

De bodem wordt vaak gezien als het belangrijkste kapitaal van de boer, stelt Michaela van Leeuwen, projectleider van het pilotproject 'Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk'. 

Door slim bodembeheer kan een ondernemer namelijk zorgen dat de bodem onder zijn bedrijf in goede conditie blijft: een gezond bodemleven, balans in opbouw en afbraak van organische stof, aan- en afvoer van mineralen zorgt ervoor dat de productiecapacitieit van de bodem op peil blijft en de grond beter bestand is tegen te droge of natte perioden. 


Positieve reacties

In totaal 34 ondernemers, waaronder deelnemers aan het DAW-project Vruchtbare Kringloop Achterhoek, mochten een bodemproduct ter waarde van 2500 euro uitkiezen van een van de acht bodemkennisaanbieders. De reacties van de deelnemers over aanbod en uitvoering door de kennisaanbieders waren zeer positief. Want agrariërs weten vaak of een perceel wel of niet goed is, maar door een analyse en het advies van een kennisaanbieder weet een ondernemer waar het aan kan liggen én wat hij eraan kan doen. 

In de brochure lichten we de werkwijze van alle acht bodemkennisaanbieders toe en delen de deelnemers aan de pilot hun de ervaringen met het bodemproduct.

Back to top