Fan van de Waterkaravaan-bus

Een kijkje nemen bij andere agrariërs en boeiende projecten. Dat kan binnen de Waterkaravaan. Een nieuw, tijdelijk initiatief om het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW) verder te brengen. Reis mee met de Waterkaravaan en ontdek kennis, ervaringen en inspiratie over de meer dan 200 projecten die inmiddels onder de DAW-vlag vallen. 
 
De bus reed eind mei voor het eerst. Bestuurders van Wetterskip Fryslân bezochten de proefboerderij SPNA in Munnekezijl en namen een kijkje op het akkerbouwbedrijf van de familie Riemersma. Zes akkerbouwers testen daar maatregelen om perceelsemissie te voorkomen.
 
Waterschapsbestuurder Jan van Weperen was erbij en is meteen fan. ‘Zien is geloven’, zegt hij. ’Als je ziet wat er mogelijk is en wat  ondernemers allemaal bereiken, dan zegt dat meer dan woorden of foto’s.’
 
Fantastisch om te zien
Van Weperen was vooral onder de indruk  van het akkerbouwbedrijf van de familie Riemersma. ‘Het was fantastisch om te zien hoe bewust deze ondernemer omgaat met gewasbeschermingsmiddelen. Hij weet waar hij mee bezig is en begrijpt dat je met gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig moet omgaan. Dit bedrijf is echt een voorbeeld voor de sector.’
 
Saamhorigheid
Projectleider communicatie Bianca Domhof van Projecten LTO Noord organiseerde de excursie met de bus. ‘In een bus heb je meteen iedereen bij elkaar’, legt ze uit. ’Je kunt alle deelnemers tegelijkertijd informeren over de projecten die je bezoekt en het versterkt het gevoel van saamhorigheid. Mensen ervaren het als een ‘schoolreisje’. De bus zelf heeft ook een aantrekkelijke sfeer. Het is zo’n nostalgische, oude bus.”
 
Samenwerken aan waterkwaliteit
Binnen DAW werken boeren en tuinders samen met waterschappers aan een betere waterkwaliteit en -kwantiteit. In 2014 startte dit programma met drie pilotprojecten, nu zijn er al meer dan 200 projecten. Vooral voorlopers binnen de agrarische sector doen mee. Nu is het tijd om een grotere groep boeren en tuinders te inspireren om ook met de wateropgave aan de slag te gaan en de contacten met waterschappers uit te breiden en te intensiveren. De Waterkaravaan zorgt daarvoor.
 
Kennis en ervaring verder brengen
De Waterkaravaan bestaat uit bijeenkomsten, online praktijkverhalen, excursies en meer. ‘Kern van de Waterkaravaan is dat we de kennis van ondernemers en waterschappers verbreden en de onderlinge contacten intensiveren’, zegt DAW programmamanager Geert de Groot. ‘Goede verbindingen tussen agrarische ondernemers en waterschappers zijn belangrijk. Dan brengen we het DAW daadwerkelijk verder.”
 
Boek de bus via het aanmeldformulier.
 

Back to top