Focus op de praktijk bij bodemopleiding DAW en stichting Veldleeuwerik

Negen agrarische adviseurs volgen momenteel de opleiding bodemcoach. De opleiding is met dank aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ontwikkeld in samenwerking met stichting Veldleeuwerik en Aeres Hogeschool. De adviseurs willen agrariërs nog beter kunnen adviseren over wat nodig is voor een gezonde bodem en goede gewasopbrengst. Wat leren de toekomstige bodemdeskundigen precies? 8 vragen aan initiatiefnemer Henk Westerhof van Stichting Veldleeuwerik.

Waarom moest deze bodemcursus er komen? 

“De bodem is lang het ondergeschoven kindje geweest in de agrarische sector. Knelpunten in de bodem lossen we op met hulpstoffen zoals bemesting, gewasbescherming en zware machines voor diepe grondbewerkingen. Er is te lang te weinig aandacht geweest voor de nadelige effecten van deze oplossingen en de vraag wat de bodem nu echt nodig heeft voor een goede gewasopbrengst. De kernvraag is hoe krijgen we een weerbare bodem. Veel boeren en adviseurs van nu leerden daar te weinig over tijdens hun opleiding. Met dank aan het DAW en Aeres Hogeschool Dronten is deze cursus ontwikkeld. De opleiding leidt op tot een bodemspecialist die óók aandacht heeft voor het economische verhaal van de boer.”

Wie hebben zich aangemeld voor de bodemcursus?

“De opleiding is opgezet voor adviseurs die al werkzaam zijn in de advisering aan boeren De negen cursisten uit de eerste lichting komen uit het hele land, zodat alle grondsoorten vertegenwoordigd zijn en straks in alle landstreken een bodemcoach beschikbaar is.”

Wat hebben de cursisten tot nu toe geleerd?

“We zijn begonnen met de theorie. In het theoriedeel worden onderwerpen als opbouw van de bodem, structuur, bemesting, organische stof, het omgaan met bodemanalyses, groenbemesters, waterhuishouding en grondbewerking behandeld.”

Hoe verbindt de cursus theorie met praktijk?

“Bovenstaande thema’s vormen gezamenlijk het verhaal van de bodem, maar dat merk je pas echt in de praktijk. We zijn dus al vrij vlot met de groep het land ingegaan om kuilen te graven en de bodem te analyseren. Dit hebben we gedaan voor nagenoeg alle gangbare bodemtypes in Nederland, dus van het Oldambt tot de lichte zandgronden en de Zeeuwse klei. Welke structuur heeft de grond, welke eigenschappen heeft deze bodem, hoe is de waterhuishouding, hoe is het gesteld met de organische stof, welke storende lagen zijn er en welke consequenties heeft dat voor de gewasgroei? En welke effecten heeft dit op de waterhuishouding? De cursist moet uit al die verschillende onderwerpen een integraal advies kunnen opmaken.” 

Hoe leert de cursist een goed en bruikbaar advies uitbrengen aan de boer?  

“Dit onderwerp staat eigenlijk centraal in de opleiding. De analyse en samenstelling van de bodem ter plekke is maar de helft van het verhaal. Het is ook belangrijk dat de bodemadviseur luistert naar de wensen van de boer. We proberen telkens het handelingsperspectief van de boer in beeld te brengen Wat is een verantwoord advies om de knelpunten van een bepaald perceel aan te pakken. Met elkaar, maar ook door echte casussen van boeren op te pakken.” 

Hoe wordt de cursus tot ‘boeren-bodemdeskundige’ afgesloten?

“Het echte praktijkdeel start in september. Dan gaan de cursisten in tweetallen vijf dagen het veld in met een ervaren bodemadviseur. Zij moeten dan diverse percelen beoordelen, gesprekken voeren met de boer en vervolgens een advies formuleren. Deze opdrachten vormen een onderdeel van de eindtoets van de opleiding.” 

Waar kan ik een advies door een bodemdeskundige van het DAW aanvragen?

“De bodemdeskundigen zullen zo breed mogelijk ingezet worden in de projecten van het DAW en stichting de Veldleeuwerik. Ze zullen de door hen opgedane kennis verspreiden tijdens studie- en groepsbijeenkomsten en ingeschakeld worden in projecten. En wil je zelf de opleiding tot bodemdeskundige volgen? Naar verwachting wordt deze opleiding de komende jaren voortgezet en is er inderdaad ruimte voor gemotiveerde adviseurs. Heb je interesse, neem dan contact op met Stichting Veldleeuwerik
 

Back to top