Gelderse fruittelers starten met 'Schoon Erf! Schone sloot!'

Twaalf enthousiaste fruittelers bij de aftrap van het project

Op 14 februari 2017 hebben Gelderse fruittelers het project 'Schoon Erf Schone Sloot' afgetrapt. Dit vond plaats in Proeftuin Randwijk. In dit project gaan Gelderse fruittelers aan de slag om de risico’s op afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te voorkomen. 
 
Verbeterplan
In het eerste projectjaar van Schoon Erf! Schone Sloot! maken de 12 Gelderse fruittelers een zogenaamde erfemissiescan van het eigen teeltbedrijf.  Op basis van de resultaten van de scan maken de telers samen met een adviseur van Fruitconsult en een onderzoeker van Wageningen Plant Research een verbeterplan voor het eigen bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van de vul- en schoonmaakplaats van spuitapparatuur. 

De mannen zoeken naar innovatieve en betaalbare oplossingen die kunnen worden toegepast om risico’s op erfemissie te reduceren. Waar nodig en mogelijk worden de oplossingen ook binnen de projectperiode nog geïmplementeerd. De fruittelers willen daarbij onder andere leren van de bollenteelt waar een vergelijkbaar project eerder al succesvol was. 
 
Kennis
In dit project staat samenwerking, open communicatie en kennisdeling centraal.  De kennis en ervaring die opgedaan gaan de 12 deelnemende telers volgend jaar (2018) delen met collega's.   
 
Het project is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en het Waterschap Rivierenland in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, door Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland. Met dit project willen fruittelers een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Bekijk een video over de Erfemissiescan

Meer informatie: Marc Andre de la Porte, Kringvoorzitter NFO Midden Nederland. Tel:  06 – 18 68 36 53

Back to top