In gesprek met… Brenda Timmerman, portefeuillehouder water en bodem LTO Noord

Maandelijks gaan we in gesprek met een betrokkene bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit keer is dat Brenda Timmerman, portefeuillehouder water en bodem LTO Noord in Drenthe én akkerbouwer in Roswinkel.
 

Welke rol pak jij op voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)?

“Agrarische ondernemers bewust maken van de bodem- en wateropgave is waar we voor staan. Dit doe ik in overleg met het supportteam van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Zonder hen kan ik bestuurlijk niks, dat mag ook wel eens benoemd worden. Het is een over en weer samenwerking.”
 

Wat heb jij zien veranderen ten aanzien van de bodem- en wateropgaven?

“De afgelopen jaren is veel aandacht gegeven aan maatregelen voor droogte en het klimaat eromheen. Zo veranderlijk als het weer is, dit jaar hebben we weer een ouderwets natte zomer gehad en dat was ook weer omschakelen. We moeten niet vergeten dat het nemen van maatregelen tijd, geld en energie kost voor een ondernemer. De wil ontbreekt niet om de maatregel te nemen, maar de weg ernaartoe ontbreekt soms wel. Het helpt als boeren van elkaar zien dat maatregelen tot uitvoering gebracht worden, dat geeft echt een positieve impuls. Dit maakt het dat steeds meer boeren bewust worden van de opgaven waar we voor staan en deelnemen aan projecten van het DAW.”
 

Wat speelt op het gebied van bodem en water in Drenthe?

“In Drenthe zijn een aantal grote natuurgebieden en waterwingebieden waar we met elkaar rekening mee moeten houden. Als je met jouw perceelgrond bij zo’n gebied in de buurt zit, zijn er regels verbonden aan het watergebruik op het perceel. Gebiedsvreemd water mag bijvoorbeeld niet de natuurgebieden in. Je kunt dus niet altijd over het water beschikken dat je nodig hebt.”
 

Hoe dragen de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bij aan de opgaven?

“Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder projecten, mis je een stuk bewustwording bij de boeren en een kans om ermee aan de slag te gaan. Boeren moeten wel tijd vrijmaken om zich te verdiepen en er mee aan de slag te gaan. Dit valt of staat altijd met de portemonnee van boeren en tuinders: door beperkte financiële mogelijkheden bij ondernemers zijn ze terughoudend. Binnen het DAW mag er wel wat meer focus liggen op het verdienmodel, want zonder verdienmodel zijn wij, boeren en tuinders, nergens..”

Back to top