In gesprek over bevindingen Grondig boeren met Mais tijdens manifestatie Vredepeel

De bevindingen gedaan binnen het DAW-project Grondig Boeren met Mais (GBMM) worden gedeeld tijdens de Gras- en maismanifestatie op 7 september op proefboerderij de Vredepeel. Grondig Boeren met Mais is opgezet om samen met boeren te onderzoeken wat nodig is voor een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving, zoals nitraatuitspoeling. De oplossing wordt vooral gezocht in ander en duurzaam bodembeheer.

De deelnemende Brabantse en Limburgse boeren aan GBMM werken samen met loonbedrijven, adviseurs en onderzoekers. Op locatie Vredepeel ligt de Systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Mais waar diverse teeltsystemen van mais worden vergeleken. 

Programma

Datum: 7 september
Tijd: 09.15uur en/of 13.15uur 
Locatie: proefboerderij Vredepeel, Vredeweg 1C in Vredepeel 

Aanwezigen kunnen kiezen voor het programma Mais of programma Gras die zowel 's ochtends als 's middags te volgen zijn. Wie beide programma's wil volgen is de gehele dag welkom. Het ochtendprogramma start om 09.15uur en het middagprogramma om 13.15uur. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. 

Gras

Dit programma gaat in op de toepassing van kruidenrijk grasland. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zullen de resultaten behaald met kruidenrijk grasland in Brabant en Limburg toelichten. Ook is er een toelichting op de teelt van luzerne, bemesten grasland door wegval derogatie en het behouden van grasland. Nieuwsgierig naar de rest van het grasprogramma? Kijk dan hier.

Mais

Hoe kun je nitraatuitspoeling beperken? Binnen het project Grondig Boeren met Mais met onder andere satellietbedrijven in Brabant en Limburg deden we ervaring. De WUR deelt de resultaten en geeft een toelichting. Verder hoor je tijdens het Maisprogramma meer over alternatieven voor mais (bijvoorbeeld sorghum) en verschillende zaaisystemen in mais. 

Meer informatie 

Kom jij naar de mais- en grasmanifestatie op proefboerderij de Vredepeel? Kijk hier voor het volledige programma. 

Back to top