Grensoverschrijdend project helpt landbouw en watersysteem

In het Europese project `Triple C' realiseerden verschillende partners een uniek grensoverschrijdend project om de lokale landbouw en het watersysteem aan te passen aan het klimaat. ‘Het is een win-win situatie’, blikt ZLTO-bestuurder Adri Bossers in deze video terug op dit project.
 
‘Wij voelen ook wel aan dat de landbouw een belangrijke rol kan spelen in het klimaatvraagstuk’, zegt Bossers. ‘Met name door het uitvoeren van gerichte bodem- en watermaatregelen kunnen wij daar een substantiële bijdrage aan leveren. Wat nou zo mooi is, is dat het ook direct goed is voor boeren. Om gewassen beter te laten groeien, beter bestand te laten zijn tegen droogte, beter bestand tegen wateroverlast. Daar hebben boeren direct voordeel van. Daar heeft ook het watersysteem voordeel van. Het is een win-win situatie.’
 
In de video vertellen de provincie Antwerpen, enkele lokale landbouwers, Boerennatuur, Waterschap Brabantse Delta en ZLTO wat er precies gedaan werd op de grens van Nederland en België en waarom dit zo belangrijk was.
 

Triple C biedt de mogelijkheid aan circa 30 agrariërs in het stroomgebied van de Molenbeek (Nederland) en de Kleine Aa (België) om kennis te nemen van innovatieve maatregelen op het gebied van water vasthouden, tegengaan van afspoeling en erosie op bedrijfsniveau. De agrariërs passen deze maatregelen toe in het projectgebied én leggen grensoverschrijdende contacten met andere agrariërs.
 
 
 
Back to top