Grond- en oppervlaktewater verbeteren in de fruitteelt

Zo’n 30 fruittelers brachten op woensdag 13 juni een bezoek aan het fruitteeltbedrijf van Johan de Ruiter in Erichem. Het onderwerp van dit bezoek was het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen door het vergroten van biodiversiteit. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De excursie was georganiseerd door gebiedscoöperatie O-gen en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

LBS-methode
Op het bedrijf in Erichem wordt gebruik gemaakt van lokken,  behouden en sparen van roofinsecten (LBS-methode). Het doel hiervan is de bestrijding van de perenbladvlo. De natuurlijke vijanden worden met een speciaal samengesteld bloemenmengsel gelokt (1 strook per 4 rijen). Door middel van het aanleggen van schuil- en overwinteringsplaatsen blijven deze nuttige roofinsecten behouden. Door middel van selectieve middelenkeuze kunnen deze nuttige roofinsecten gespaard blijven.

Machines
Voor het toepassen van deze methode zijn er een aantal machines ontwikkeld. Zo maakt Johan gebruik van een combinatie freesmachine + zaaimachine. In samenwerking met mechanisatiebedrijven is er ook een maaimachine ontwikkeld die de bloemstroken spaart tijdens het maaien. 

Verbetering grond- en oppervlaktewater
Voor fruittelers is het de uitdaging om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te verlagen. Zo wordt er bijgedragen aan een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. De methode met de roofinsecten is een van de maatregelen die de telers kunnen treffen en blijkt effectief.

Het was  een leerzame excursie wat zeker een vervolg zal krijgen. Meer info https://lami.nl/thema/fruitteelt

 

 

 

Back to top