Grondig Boeren voor Water Rol Precisielandbouw

Grondig Boeren voor Water   Rol Precisielandbouw

Kan precisielandbouw een rol spelen bij het tegengaan van nutriëntenuitspoeling op grasland

In het kader van Grondig Boeren voor Water in Drenthe was dat de vraag bij een pilotproject met deze naam de afgelopen maanden in Drenthe. In onderstaande de film (gemaakt door Bianca Domhof van Projecten LTO Noord tijdens dronevluchten en een veldbijeenkomst in september van dit jaar) geven Albert Jan Bos van DLV Advies, Christel Tijssen (loonwerker en lid van de Dronewerkers) en Gert-Jan Noij van Wageningen UR antwoord op deze vraag. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yyi1lyUOSSE

In ‘Grondig boeren voor Water’ werken in opdracht van provincie Drenthe, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en LTO Noord de volgende partijen samen: Aequator, Countus, DLV Advies, Projecten LTO Noord, Royal HaskoningDHV en Wageningen UR.
 

Back to top