Groningse en Friese melkveehouders benutten meststoffen steeds beter

In ons project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland, werken melkveehouders al jaren aan kringlooplandbouw met de KringloopWijzer. Om te kunnen zien wat de resultaten zijn van het harde werken de afgelopen drie jaar zijn van 104 melkveebedrijven in Groningen en Friesland de KringloopWijzers geanalyseerd.
 

Indrukwekkende stappen

Uit de analyse is onder andere gebleken dat ondanks de droogte en het dalen van de totale stikstofbemesting met 10% de eiwitopbrengst van grasland in 2019 gelijk is gebleven ten opzichte van 2017. De kunstmestgift is in 2019 zelfs 23% lager dan in 2017. Er wordt dus minder bemest, maar niet minder geoogst. Naast het werken richting verminderen van fosfaat en stikstof, is er ook richting een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement hard gewerkt. Op het gebied van ammoniakemissie valt nog iets te winnen. Al met al kan er dus zeker gezegd worden dat er in drie jaar tijd indrukwekkende stappen zijn gezet. Wat er verder uit de KringloopWijzer analyse van de afgelopen drie jaar naar voren is gekomen, leest u in de factsheet.
 

Bekijk hier de factsheet
 

Het project VKNN

Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) richt zich op het verminderen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het milieu, grond- en oppervlaktewater komt. Dit doen zij door veehouders te stimuleren en ondersteunen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en het sluiten van kringlopen door de KringloopWijzer als managementinstrument te gebruiken. Voor meer informatie klik hier of neem een kijkje op de website van VKNN.

Back to top