Het DAW op de RMV-beurs Hardenberg

Als boer of tuinder wil je voldoende en schoon water op het juiste moment en de juiste plek. Dat vraagt om goede managementkeuzes en nieuwe en praktische kennis. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wordt hier aan gewerkt. In water- en bodemprojecten proberen we uit, leren we van elkaar en maken we investeringen mogelijk met hulp van (subsidie)regelingen.

Wil je meer weten over DAW-projecten in jouw regio? Van 26 t/m 28 is het DAW aanwezig op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg. Kom langs bij de stand die vind je in hal 1, stand 104 op de beurs.

Naast informatie over lopende DAW-projecten kan je er bijgepraat worden over mogelijke (investerings)regelingen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater. Verder kan je inspiratie opdoen over praktische water- en bodemmaatregelen voor jouw bedrijf.

Het DAW ondersteunt zo – samen met diverse partners – boeren en tuinders die een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van economisch sterke en duurzame landbouwbedrijven. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland.

Back to top