‘Het moet ook financieel duurzaam voor de boer zijn’

Wie Kennismatcher Gerard Willems spreekt, hoort al snel met welke koers voor ogen hij vaart. Op alle veranderingen die op boeren afkomen, houdt hij zijn gesprekspartners voor: ‘het moet een boer wel rendement opleveren, want anders gebeurt het niet.’

De bevlogenheid waarmee hij deze boodschap brengt, komt voort uit zijn 25-jarige ervaring als bedrijfsadviseur voor melkveehouders bij de ZLTO. Hij combineert die werkzaamheden met zijn rol als Kennismatcher. ‘Ik ben ook werkzaam als ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw en betrokken bij de pilots voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid’, vertelt Gerard. ‘Vanuit alle overheden, Europees, landelijk en provinciaal, komt de vraag hoe de landbouw kan verduurzamen. Daar kijken we samen met ondernemers naar, met duurzaam bodembeheer als belangrijk speerpunt. Dan heb je het direct ook over klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, het vasthouden van water en gewasbescherming. Het gaat allemaal over DAW.’

Melkveehouderij

Gerard Willems is samen met Elsbeth Timmerman Kennismatcher voor de sector melkveehouderij. Daarbij heeft Gerard de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland en Gelderland als werkgebied en Elsbeth Flevoland, Overijssel, Utrecht, Drenthe, Groningen en Friesland. De Kennismatchers vallen binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) onder het programma Versterkte Kennisverspreiding.

‘Eén ding staat vast: de wereld verandert voortdurend,’ zegt Gerard. ‘Agrarisch ondernemers moeten besluiten hoe ze met die verandering omgaan. Luisteren naar signalen uit hun omgeving: de maatschappij, hun afzetmarkt, de politiek. De samenleving moet ook stappen zetten. Dat je voor vier tientjes op en neer naar Barcelona kunt vliegen past ook niet bij het duurzaam denken van nu.”

Tempo van de transitie

Voor de Kennismatcher melkveehouderij is het helder dat boeren toewerken naar een duurzamere bedrijfsvoering. 'Maar hoe, en in welk tempo, dat is voor elke ondernemer een andere uitdaging. Ik zie nu dat boeren en tuinders in no time in transitie geprikkeld, geduwd en getrokken worden. Die omslag is in mijn ogen niet haalbaar in tijd en geld. Neem bijvoorbeeld een melkveehouder die pas over 15 jaar zijn stal heeft afbetaald en eigenlijk alweer veel eerder in een nieuwe richting moet investeren.’

‘Ik zie mijn bijdrage als Kennismatcher om mij sterk te maken voor kleine, zinvolle stappen op gebied van bodem- waterbeheer die niet bijten in het verdienmodel. Liever nog, dat door de maatregelen meer geld te verdienen is in de bedrijfsvoering. Welke maatregelen een agrarische ondernemer neemt, is onder meer afhankelijk van zijn persoonlijke voorkeuren, zijn bedrijf, ligging, omvang, intensiteit en financiële positie. Maatwerk dus.’

Tegenstrijdigheid beleid

Tegelijkertijd merkt Gerard dat het goed is om hierover ook in gesprek te gaan met ketenpartijen. ‘Zo had ik laatst een gesprek met een bankadviseur over de tegenstrijdigheid in beleid. Een bank kijkt naar rendement, naar ‘in de stal moet het verdiend worden’. De overheid stuurt op kringlooplandbouw, grondgebonden en klimaatadaptatie. Ik heb die bankadviseur wel aan het denken gezet. Daarom benadruk ik in al mijn gesprekken ‘het moet niet alleen duurzaam zijn voor de bodem en de natuur, maar ook financieel duurzaam voor de boer.’

Meer informatie over de Kennismatchers vind je hier.

Back to top