Hoe akkerranden bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding

Plagen hoeven niet altijd met chemische middelen te worden bestreden, dat kan ook met behulp van natuurlijke vijanden. Onlangs is een factsheet gepubliceerd dat onder andere antwoord geeft op de volgende vraag: ‘Hoe kan een akkerrand bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding?’. Je leest er meer over in dit artikel.

Akkerranden dragen bij aan behoud vijanden

Akkerranden met specifieke bloemenmengsels leveren een bijdrage aan het behoud van natuurlijke vijanden tegen gewasplagen. Om effectief gebruik te maken van deze natuurlijke vijanden zullen we ze een handje moeten helpen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bloeiende akkerranden.

Tijdens prooiarme perioden vullen rovers, zoals roofwantsen of lieveheersbeestjes, hun dieet aan met zowel stuifmeel als nectar. Deze insecten worden vaak op bloemen aangetroffen. Deze bloemen voorzien de volwassen rovers van energie en eiwitten en de daaruit voortkomende larven helpen mee om plagen in het gewas te onderdrukken. Hoe en welke akkerranden je kunt inzetten als natuurlijke plaagbestrijding lees je hieronder.

Wist je dat: Voor een goede natuurlijke plaagbeheersing is het belangrijk dat er gedurende het hele seizoen bloeiende planten zijn.

Hier vind je de volledige factsheet.

Eenjarige en meerjarige akkerranden

Je kunt kiezen voor eenjarige of meerjarige akkerranden. Eenjarige akkerranden zijn bloemenranden die bedoeld zijn om in het voorjaar en de zomer veel bloemen langs de akkers beschikbaar te hebben voor o.a. honingbijen en natuurlijke vijanden.

Meerjarige akkerranden zijn akkerranden die langer dan een jaar meegaan. Ze bieden voedsel, leefgebied en overwinteringsplekken aan vooral kruipende beestjes. Het nadeel van meerjarige akkerranden is dat de ingezaaide grassen na verloop van enkele jaren de overhand krijgen en daardoor weinig ruimte overlaten aan bloeiende kruiden. Het combineren van één- en meerjarige randen wordt mede daarom geadviseerd.

Voordelen van een akkerrand

Het gebruik van akkerranden heeft een aantal voordelen:

  • Meer natuurlijke vijanden voor plagen (FAB), minder inzet gewasbeschermingsmiddelen nodig;
  • Beperking emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater;
  • Verbetering van de toegankelijkheid van het perceel en de sloot;
  • Goed voor de biodiversiteit;
  • Draagt bij aan het positieve imago van de landbouwsector.

Uitdagingen van een akkerrand

Het gebruik van akkerranden kent ook enkele uitdagingen:

  • Een akkerrand kost productie-oppervlakte;
  • Onkruid kan een probleem vormen;
  • Zelf apparatuur aanschaffen voor werkzaamheden aan de akkerrand is vaak niet rendabel;
  • Door de smalle breedte is registratie bij de Gecombineerde Opgave van Dienst Regelingen iets lastiger.

Bij welke plaag is een akkerrand de oplossing?

Door specifieke bloemen en planten aan een akkerrandmengsel toe te voegen is het mogelijk om specifieke natuurlijke vijanden voor plagen aan te trekken. Een akkerrand naast granen en consumptieaardappelen verlaagt zowel de plaagdruk van bladluizen als het aantal bespuitingen. Bepaalde bloemen/planten kunnen echter ook nadelige effecten hebben; zo is zonnebloem een waardpland voor Sclerotinia en daarmee risicovol naast een peenveld.

Een handig overzicht vind je op pagina 4 van de factsheet!

Over de factsheet

De factsheet is gemaakt door de business unit ‘Open Teelten’ van Wageningen University & Research voor het KoM-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan ontsluiting van kennis voor telers. Het DAW deelt deze informatie om kennis breder te verspreiden.

 

 

 

 

 

Back to top