Hoe overleeft mijn grasland de droogte?

Ruim 50 melkveehouders waren dinsdag 14 augustus aanwezig bij de graslanddemo op het bedrijf van familie van der Wind in Woudenberg. In drie workshops werd het thema ‘hoe overleeft uw grasland de droogte?’ toegelicht. ‘Droogte is op dit moment een actueel thema, goed om het hier met elkaar over te hebben en kennis te delen. Iedereen met (gras)land komt voor vragen te staan: hoe haal ik dit jaar nog een maximale oogst en wat moet ik anders gaan doen voor de toekomst’ geeft Johan Kranenburg van K&G advies aan.  

Waterbeheer
Onder andere op het bedrijf van Familie van der Wind in Woudenberg zijn vorig jaar drie stuwtjes geplaatst binnen het project ‘Flexibel Peilbeheer’. Met de aangelegde stuwtje wordt water in het voorjaar vastgehouden zodat het gebruikt kan worden in droge periodes. ‘De drempel om deze stuwtjes aan te leggen is niet hoog, het is geen dure investering’ geeft Kranenburg aan.

Het gaat dit jaar niet zo droog worden als de zomer in ’76, maar met droogte gaan we in de toekomst wel vaker en meer te maken krijgen. Vanuit de provincie Utrecht komt er een mogelijkheid aan om 40% subsidie aan te vragen. Als de regeling definitief is wordt u hierover op de hoogte gesteld. De investering moet bijdragen aan doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Voor loonwerkers en landbouwers in Gelderland staat een soort gelijke regeling op dit moment al online

Gebruik van droogteresistente(re) gras- en kruidenmengsel.
Vaak wordt er nog niet het maximale uit de bodem gehaald. DLF Seeds en Science is gespecialiseerd in de veredeling en productie van zaden van gras, klaver, luzerne en voederbieten. Het is belangrijk om regelmatig in de bodem van je (gras)land te kijken. Tijdens de workshop werd er geprobeerd om in de bodem te prikken, deze zat dicht. Lucht in de bodem heeft een positief effect op de grasmat.

De vraag wat er nu, na deze droge periode, moet gebeuren kan het beste bekeken worden per (gras)land. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de door DLF ontwikkelde app ‘De Grasland APK App’

Graslandvernieuwing
Herzaaien of doorzaaien? Tijdens de demonstratie door van Wolswinkel stond deze vraag centraal. Door de regen van afgelopen dagen zijn percelen weer behoorlijk groen geworden. Het is nu tijd om de balans op te maken en een plan op te stellen voor de komende periode. Ga zelf het land in om de situatie te bekijken. Het grasland kan op verschillende punten beoordeeld worden: hoeveelheid onkruid, open plekken en de aanwezigheid van kweek. Wolswinkel demonstreerde deze middag twee doorzaaimachines. Wanneer je gaat doorzaaien wordt de bestaande grasmat niet vernietigd, dit scheelt veel geld. Met nieuwe grassen worden de open plekken opgevuld, zo krijgt onder andere onkruid minder kans om te gaan groeien.     

 

 

 

Back to top