'Ik wist niet dat er zo veel bij kwam kijken'

Veldbezoek in Vessem - bodemkwaliteit

Directeur Generaal Agro en Natuur van LNV, Marjolijn Sonnema was één van de deelnemers afgelopen vrijdag aan het veldbezoek in het grondwaterbeschermingsgebied Vessem.

Dit is één van de gebieden waar we via het project Bodem UP en de Brabantse Versterking BUO werken aan de vermindering van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. En dus het efficiënter aanwenden van deze mineralen door de plant. De aanpak is een samenwerking van ZLTO, Brabant Water en provincie Noord-Brabant.

Betere bodemkwaliteit

Akkerbouwer en schapenboer Martijn Tholen heeft op zijn erf en land laten zien en uitgelegd wat het betekent om actief te werken aan betere bodemkwaliteit. Uitleggen wat je doet en waarom, werkt het beste in de praktijk.

Martijn Tholen doet mee aan BodemUp. Hij is met zijn adviseur Henrieke Paul van ZLTO aan de slag gegaan om de voor hem geschikte maatregel toe te passen. Samen hebben zij vertegenwoordigers van het Rijk, Provincie, diverse drinkwatermaatschappijen en LTO het veld laten zien, om te ervaren wat het betekent om te werken met grondbeheer, maatregelen en wetten.

Henrieke Paul heeft uitleg gegeven over het doen van metingen in het grondwater, om zo te kunnen bepalen hoe je bemestingsplan eruit moet zien. Collega Jan Theuws heeft aan de hand profielkuil uitgelegd hoe grond uit verschillende lagen is opgebouwd, en waar je rekening mee moet houden in het bewerken ervan.

Door de opzet van de middag was er veel ruimte voor vragen en interactie. ‘Ik wist niet dat er zo veel bij komt kijken!’, werd verschillende keren gezegd.

Lees meer over het project BodemUP

Back to top