‘Individueel advies en subsidie om droogte de baas te blijven’

Iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om na drie droge jaren de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Drentse en Overijsselse boeren kunnen individueel advies en 10.000 euro subsidie op maatregelen krijgen. Gebiedsmakelaars Janke Kloosterman en Marisca Moes helpen bij de aanvraag en de declaratie.

‘Tijdens het intake gesprek sparren wij met de ondernemer waar behoefte aan is en leggen we uit wat het project kan bieden. Daarbij gaat het om voldoende beschikbaarheid van zoetwater in combinatie met aandacht voor de bodem- en waterkwaliteit’, vertelt Kloosterman, die Drentse boeren en tuinders ondersteunt bij de aanvraag.

De gebiedsmakelaars leggen de verbinding tussen de boerenpraktijk en de spelregels rond het aanvragen van subsidie voor maatregelen. ‘Ik vraag bijvoorbeeld door of je nog meer plannen hebt voor jouw bedrijf. Zo kan ik alle mogelijkheden aangeven en de aanvraag goed begeleiden’, zegt Moes, die Overijssel als werkgebied heeft. De inzet van gebiedsmakelaars is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In DAW werkt LTO Nederland onder andere samen met waterschappen zoals Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.

Maatwerk per bedrijf

‘Het is mooi om te zien hoe innovatief boeren zijn’, geeft Kloosterman haar ervaringen uit de keukentafelgesprekken weer. ‘Ik merk tegelijkertijd dat het maatwerk per bedrijf vraagt. De diversiteit per streek in grondsoort, watergangen en verval is groot.’

Het gesprek met de Drentse en Overijsselse gebiedsmakelaars is gratis, vrijblijvend en dient als verkenning van de mogelijkheden. ‘Het gros van de boeren heeft al helder voor ogen wat ze willen. Wij brengen de maatregelen en vergoedingen in kaart en leg uit welke voorwaarden gelden. We ontzorgen de ondernemer in het subsidietraject’, zegt Moes.

Maatregelen waarvoor DAW-subsidie kan worden aangevraagd, zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een boerenstuw, precisiebemesting of de aanleg van peilgestuurde of omgekeerde drainage die is gericht op de aanvoer van water. Denk ook aan maatregelen gericht op verbetering van de bodemstructuur, gerichte watergeefsystemen, het opvangen van verontreinigd erfwater, wasplaats met zuiveringssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen of de aanleg van natuurvriendelijke oevers of natte bufferstroken.

Bedrijfswaterplan

‘Weet je nog niet goed wat voor jou de beste oplossing is? Dan kan je eerst een bedrijfswater- en bodemplan laten maken waarin dit voor jou wordt uitgezocht’, aldus Kloosterman. Een bedrijfswater- en bodemplan wordt voor 100 procent vergoed, met een maximum van 1500 euro.

Weet je al welke maatregelen je wilt nemen, dan ondersteunt de gebiedsmakelaar bij de subsidieaanvraag voor de investering. Valt de investering binnen de DAW-regeling, dan is daar 40 procent subsidie – tot een maximum van 10.000 euro per bedrijf - voor beschikbaar. Elke boer en tuinder kan meedoen.

Gesprek aanvragen

Interesse in een gesprek met gebiedsmakelaars Janke Kloosterman en Marisca Moes? Aanmelden kan per e-mail via DAW@ltonoord.nl of bel met tel. 088 88 86 631. Bij het maken van een afspraak met de gebiedsmakelaar wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.

Benieuwd naar de Overijsselse maatregelen? Klik dan hier. Benieuwd naar de Drentse maatregelen? Klik dan hier.

Back to top