Interessante vervolgbijeenkomst over DAW-projecten in Noord-Nederland

Afgelopen woensdag vond een vervolgbijeenkomst over DAW-projecten in Noord-Nederland plaats in het Groningse Midwolda.
 

Kennisdeling en doorkijken naar DAW-vervolgperiode

Op 6 oktober vond een bijeenkomst over DAW-projecten in Groningen en Drenthe plaats in boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. Deze bijeenkomst was een vervolg op de kennisdeling van 8 september op dezelfde locatie. Waar de vorige editie inging op emissie, stond op deze ochtend duurzaam bodembeheer en waterkwantiteit centraal. Beide sessies dienen hetzelfde doel: het delen van de stand van zaken en kennis van projecten en in gesprek gaan over de vervolgperiode van DAW in de periode 2023- 2027. Met 38 deelnemers (boeren, beleidsmakers, collectieven, projectleiders) en een ochtend vol interessante presentaties en discussies was het wederom een energieke bijeenkomst!
 

Duurzaam bodembeheer en waterkwantiteit

Het thema van de bijeenkomst was 'Duurzaam bodembeheer en waterkwantiteit'. Het tegengaan van bodemverdichting is hier een voorbeeld van. De ochtend werd ook deze keer door Willem-Jan Sanders van het landelijk DAW-supportteam geopend. Hier benadrukte hij het belang van samen optrekken voor een duurzame landbouwtransitie. Vervolgens kwamen projectleiders van DAW-projecten in de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s aan het woord. Zij hebben de deelnemers meegenomen in de stand van zaken, bevindingen en vervolg van lopende projecten, zoals Spaarbodem en Vruchtbare Kringloop.

In de discussie kwam het belang van heldere communicatie en maatwerk aan bod. Hoe geven we verdere betekenis aan de term ‘gebiedsgericht’ en brengen we verschillende definities bij elkaar? Ook aandacht voor gebieden die in meerdere waterschappen liggen en de verantwoordelijkheid van agrariërs voor de natuur en landschap kwamen aan bod. Een levendige discussie met een mooie opbrengst, die prikkelt voor een vervolg! Wij bedanken alle aanwezigen voor hun bijdrage.

De hoofdconclusies van de ochtend zijn vervat in een visueel verslag:


 

Vervolg

De bijeenkomsten dragen bij aan een versterkte kennisdeling en -verspreiding rond het DAW. Binnen het DAW staat schoon en voldoende water centraal, maar de samenhang met ander thema’s in de transitie naar duurzame landbouw en gebiedsinrichting werd ook deze ochtend weer heel duidelijk. Een vervolg van deze bijeenkomst zal handen en voeten krijgen door meer samenwerking, elkaar in het voortraject al opzoeken en met elkaar te zoeken naar een meer gebiedsgerichte aanpak.
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Caroline Schrandt. Klik hier voor de contactgegevens. 

Back to top