Investering in duurzaamheid en eigen bedrijf door subsidieregeling Nieuw Drostendiep

‘Het is vooral een kwestie van bewustwording. De maatschappij verwacht in toenemende mate dat agrarische ondernemers rekening houden met milieu en natuur. Zelf vind ik dat ook belangrijk.’ Aan het woord is akkerbouwer Jan Jacob Renting in Zwinderen (Dr.). Hij vertelt over zijn deelname aan project DAW Zuid Oost Drenthe / Nieuw Drostendiep. ‘Ik heb met subsidie geïnvesteerd in een nieuwe reinigingsplaats in de schuur voor mijn machines in combinatie met een biofilter om het afvalwater te zuiveren.’ 

Renting wijst naar een aantal gestapelde IBC-vaten die met slangen aan elkaar verbonden zijn. ‘Het biofilter heb ik zelf in elkaar geknutseld, omdat ik zo min mogelijk geld wilde uitgeven. ‘En dat bleek ook niet nodig. Dit biofilter is in staat om afvalwater en restanten spuitvloeistof op doeltreffende wijze te zuiveren met behulp van bacteriën. De vaten zijn gevuld met een mengsel van stro, compost, aarde en houtsnippers. Met een dompelpomp pomp ik het te zuiveren afvalwater naar het bovenste IBC-vat waar het via een ringleiding geleidelijk naar beneden zakt. In theorie mag het water dat overblijft na de zuivering op het riool geloosd worden’, aldus Renting.

Subsidieregeling staat nog open 

Gerhard Noordhof van Projecten LTO Noord is projectleider van DAW Zuid Oost Drenthe / Nieuw Drostendiep. Hij constateert dat veel agrarisch ondernemers in het gebied net als Renting gebruik maken van de mogelijkheid om met subsidie maatregelen te nemen. ‘Doel van het door provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen gefinancierde project is om zowel de kwaliteit van oppervlaktewater en de bodem te verbeteren, als om wat te doen aan de waterkwantiteit. Dat laatste wil zeggen: water vasthouden  voor periodes met watertekort, en water afvoeren als dat nodig is’, vertelt Noordhof. ‘Ondernemers kiezen zelf welke bodem- en watermaatregelen op hun bedrijf het beste passen. De subsidieregeling staat nog open voor nieuwe deelnemers.’

 

Duurzaamheid en investering in eigen bedrijf 

Akkerbouwer Renting stelt vast dat het project voor hem op het juiste moment kwam. ‘Enerzijds helpt zo’n project je in je eigen denkproces over duurzamer werken. En anderzijds bood het me mogelijkheden om op een praktische manier mijn bedrijfsvoering te verbeteren. Zo hield ik bijvoorbeeld na het spuiten van een gewas en het doorspoelen van de spuit op het land altijd 1 of 2 emmers restvloeistof over. Meestal nam ik ze mee naar een volgende bespuiting in de hoop dat ze daarbij geen schade zouden aanrichten. Dat hoeft nu niet meer’, meldt Renting. ‘De spuitmachine kan ik nu schoonspuiten in de schuur. Dat is een stukje gemak.’

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over dit project of de subsidieregeling contact op met Gerhard Noordhof via gnoordhof@projectenltonoord.nl.

Dit artikel is geschreven door Berrie Klein Swormink en stond eerder in Nieuwe Oogst. Foto: Jan Anninga. 

 

 

Back to top