Jacco Hoogendam nieuwe DAW-regiocoördinator in Noord-Holland

Jacco Hoogendam neemt per december het stokje over van Kees van Vuuren als regiocoördinator Noord-Holland bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Hoogendam: “Ik vind het belangrijk dat boeren vanaf het begin betrokken worden bij de planvorming en zal me daar ook voor inzetten.”
 
Jacco, jij bent sinds november werkzaam bij LTO Noord als beleidsadviseur bodem & water en gaat nu ook aan de slag als regiocoördinator van het DAW. Daarnaast ben je zelf ook akkerbouwer. Hoe helpt jou dat in je nieuwe functie?
Jacco: ‘Het klopt inderdaad dat ik zelf een akkerbouwbedrijf heb in Noord-Holland. Ik kan me daardoor goed verplaatsen in agrarische ondernemers en spreek de taal van de boeren. Ook heb ik gevoel bij wat het effect van beleid of bepaalde maatregelen kan zijn op de bedrijfsvoering. Ik ben mij  bewust  dat ik me nog verder moet inwerken in het waterdossier. Hier wordt ik gelukkig goed bij ondersteund door Kees, maar ook door andere collega’s uit het DAW-Supportteam, zoals Marieke van Leeuwen.’
 
Hiervoor werkte je naast je akkerbouwbedrijf in de pensioenwereld. Wat neem je mee vanuit je vorige functie dat van toepassing kan zijn in je huidige rol? 
Jacco: ‘Hieruit neem ik vooral bestuurlijke ervaring plus kennis en inzicht in bestuurlijke verhoudingen mee. Ik vind het boeiend om te werken in een veld met meerdere belangen. Het is de kunst om waar mogelijk iedereen er bij te houden en tegelijkertijd vaart te maken. Dit zijn vaardigheden die zeker van pas komen binnen de huidige fase van het DAW, waarin we toewerken naar uitvoeringsprogramma’s en bestuurlijke overeenkomsten.’
 
Waar ga jij je de komende tijd mee bezig houden? 
Jacco: ‘Ik ben nu veel aan het ‘speeddaten’ via Zoom met mensen uit de DAW-wereld. Daar ga ik nog even mee door. Ik lees alles waar ik mijn hand op kan leggen en ik denk na over wat DAW nu eigenlijk is. Het is een vorm van slimme zelfregulering met urgentie. Deze zelfregulering is beter en duurzamer dan regelgeving van bovenaf. Daarbij zitten we met de meeste waterschappen in de afrondende fase van het Gebiedsdocument Agrarische Wateropgave (GAW’s). Deze worden de komende periode door vertaald naar een DAW Uitvoeringsprogramma per waterschap.’
 
Op welke manier gaan de boeren in Noord-Holland van jou horen? 
Jacco: ‘Dat gaat in fasen. Op korte termijn zie ik vooral hun vertegenwoordigers. In volgende fasen zal ik wel meer in het blikveld komen van boeren zelf. Wat er ook gebeurt, ze horen van me als ik goede zaken te melden heb, maar ze horen ook van me als dat niet zo is. Binnen DAW worden nu de lijnen uitgestippeld voor de uitvoering in de komende jaren. Ik vind het belangrijk dat boeren vanaf het begin betrokken worden bij de planvorming en zal me daar ook voor inzetten.’
 

Meer informatie

In contact komen met regiocoördinator Jacco Hoogendan? Bel dan naar 088 8886677 of mail naar jhoogendam@ltonoord.nl.
 

Kees van Vuuren vervulde de rol van DAW-coördinator ook in Utrecht-Oost. Voor die regio is nu besloten dat voor de verdeling van het gebied voortaan naar de waterschapsgrens, in plaats van de provinciegrens gekeken zal worden. Dat wil zeggen dat het werkgebied van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden onder de verantwoordelijkheid van de DAW-coördinator in Utrecht valt en het werkgebied van waterschap Vallei & Veluwe onder de verantwoordelijkheid van de DAW-coördinator in Gelderland.

Back to top