Jonge boeren gaan de uitdaging aan met het Spel van de Toekomst

Is er toekomst voor jonge akkerbouwers? Volmondig ja zeggen de zo’n 17 jonge boeren tijdens een excursie op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, in het kader van het DAW-project Boer van de Toekomst. “Maar we boeren over tien jaar wel op een andere manier dan nu.” Hoe? Via het Spel van de Toekomst gaan ze daarover in gesprek met elkaar en met onderzoekers van de WUR. Ook met een groep naar de Boerderij van de Toekomst? De eerstvolgende mogelijkheid is donderdag 10 maart. 

Ligt de focus meer op plantaardig voedsel over 10 jaar? Boeren we minder intensief? Of met hulp van robots? Projectleider Pieter de Wolf van de WUR is dagelijks bezig met die vraag op de Boerderij van de Toekomst en neemt de 16 akkerbouwers en één melkveehouder tijdens de excursie op 10 februari mee in zijn voorspellingen en afwegingen. Op het proefbedrijf in Flevoland werken ze aan een landbouwsysteem dat de uitdagingen van de nabije toekomst – denk klimaatverandering, beperkter middelengebruik, duurzaam bodembeheer enzovoort – aankan. Ook de jonge boeren denken veel na over hun toekomst. Ze maken zich zorgen over de afzet, de onvoorspelbaarheid van beleid, en de ogen van de maatschappij die continu meekijkt maar niet van de hoed of de rand weet.

Weerbarstige praktijk

Initiatieven zoals de proefboerderij in de polder zijn daarom zeer welkom, zegt een van de aanwezige NAJK’ers:  “Het is goed om verschillende opties te verkennen, zoals strokenteelt hier op de Boerderij van de Toekomst. Dat is leerzaam voor ons boeren, maar ook voor beleidsmakers. De praktijk is namelijk weerbarstiger dan theorie.”

Over 10 jaar alleen nog maar strokenteelt?

Na een introductie door Pieter de Wolf, wordt verder gepraat via het Spel van de Toekomst: een soort ganzenbord op een speelveld van 5 bij 5 meter. In twee teams discussiëren de aanwezigen aan de hand van stellingen, dilemma’s en kennisvragen met elkaar over de landbouw van de toekomst. “Verdedig de stelling Over 10 jaar alleen nog maar strokenteelt en zo ja waarom?” “Biodiversiteit, minder middelengebruik, beter voor de bodem”, beargumenteert de rode groep. “Onhaalbaar vanwege risico op te hoge onkruiddruk en te arbeidsintensief”, bepleit de blauwe groep. Het competitie-element bepaalde al snel of een groep een stelling wilde verdedigen of aanvallen.

'Zou het graag met beleidsmakers spelen'

“Wat pas je toe: niet-kerende grondbewerking of ploegen?” (maatwerk is het toverwoord, komen de groepen overeen). En: “Iedere akkerbouwer hanteert over 10 jaar een bufferstrook van 6 meter”. “Het is een van de meest effectieve maatregelen tegen uitspoeling en staat op de BOOT-lijst”, weet de ene groep. “Je houdt dan wel heel weinig land over”, aldus de tegenpartij met een knipoog.

Leendert Jan Onnes (DB-lid NAJK) die de groep naar Lelystad bracht: “Wat zou ik dit spel graag met beleidsmakers spelen. Het is leuk en interessant om via dit spel te discussiëren over gevoelige thema’s als middelengebruik en biodiversiteit. Je wordt uitgedaagd om voor- en tegenargumenten te bedenken en stapt uit je comfortzone.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerzaam en dynamisch

Na het spel krijgt de groep een rondleiding over het proefbedrijf. Er wordt gekeken op het land – nog wintergroen om biodiversiteit te stimuleren – en in de schuur bij het bijzondere machinepark. Een leuke, leerzame en dynamische excursie, is de conclusie.

Ook op excursie naar de boerderij?

Het project Boer van de Toekomst is een samenwerking tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Boerderij van de Toekomst om praktijk en theorie bij elkaar te brengen. In 2022 worden excursies georganiseerd op 10 maart, 20 april, 12 mei, 2 juni, 16 juni, 4 juli, 25 augusuts en 15 september. Ook in 2023 worden excursies gehouden, zowel in Lelystad als ter zijner tijd op regionale Boerderijen van de Toekomst elders in het land.  

Spel van de Toekomst 

Het Spel van de Toekomst is een speelse manier te zijn om de discussie over de agrarische toekomst met elkaar aan te gaan, zo bleek tijdens de excursie op 10 februari. Het werd zo enthousiast gespeeld dat is besloten nog een aantal speldoeken te maken en spelleiders te trainen. Zo kunnen  meer groepen boeren, beleidsmakers en andere betrokkenen het spel spelen in de eigen regio. 

Neem voor meer informatie over de excursie of het spel contact op met Mirjam Jebbink (06 50159658 of mirjam.jebbink@kadaster.nl)

Back to top