Kavelruil in gemeente Waalre

Zeven van de tien actieve agrarische ondernemers in de gemeente Waalre hebben meegedaan aan de vrijwillige kavelruil Dommeldal De Hogt, die donderdag formeel werd afgerond bij de notaris. In totaal is 6o hectare goede landbouwgrond van eigenaar verwisseld.

De eerste plannen voor een kavelruil in Waalre waren tien jaar geleden al aan de orde. De initiatieven vanuit de aanleg van de N69 en Dommeldal de Hogt hadden overlap en waren plaatselijk samen te voegen. `Het was dan ook een domper toen bleek dat er geen ruilgrond als compensatie van de N69 beschikbaar was', legt Dirk Beekmans, als adviseur bij ZLTO betrokken bij de kavelruil, uit. `Na aankoop van grond door Natuurmonumenten die kon worden ingebracht, is een doorstart gemaakt met de kavelruil. De provincie verzorgde de projectleiding.'

Voordeel van vrijwillig

Beekmans werkte de wensen van alle partijen uit op digitale kaarten, zodat direct inzichtelijk werd hoe het plaatje eruit zou komen te zien. `Dat is het voordeel van een  vrijwillige kavelruil. Je buigt je samen over de kaarten en bespreekt openlijk wat de wensen zijn. Daarvoor moet je op voorhand wel heel duidelijk de spelregels uitleggen.' Niet alleen is de structuur van de deelnemende agrarische bedrijven = verbeterd door grotere (huis)kavels en beter bereikbare grond, ook de natuurontwikkeling in het beekdal van de Dommel plukt er de vruchten van.

Er is ongeveer 33 hectare aan gronden binnen het NatuurNetwerk Brabant (NNB) in Dommeldal de Hogt vrij geruild. Een uniek onderdeel van dit ruiltraject is dat lastig te bereiken pachtgrond van drie boeren, ten noorden van de A67 in de gemeente Eindhoven, is ingezet. `Door inspanningen van de gemeente Waalre is de langlopende pacht verlegd naar Waalre en de boeren hebben het direct kunnen kopen', zegt Beekmans, die zich ook ontfermde over het verplaatsen van beregeningsputten. Melkveehouder Peter van den Broek heeft 7,5 hectare grond ingebracht. `Daartegenover heb ik 9 hectare in eigendom kunnen toevoegen aan de huiskavel. Omdat wij met melkrobots werken, is het belangrijk dat de koeien  veel naar buiten gaan', zegt de ondernemer.

Elkaar iets gunnen

Het ruilproces ging bij Van den Broek niet altijd van een leien dakje. `Ik had een meningsverschil met de gemeente over de taxatiewaarde. Uiteindelijk is dat opgelost en kreeg-ik een resterend stukje grond, grenzend aan mijn huiskavel, toebedeeld', vertelt hij. Als tegenprestatie investeer ik in landschapsverfraaiing rond ons erf, onder meer door het inzaaien van akkerranden en de aanleg van een kikkerpoel en een hoogstamfruitboomgaard. De gemeente betaalt hier deels aan mee.' Van den Broek is tevreden over de samenwerking tussen de boeren. `We hebben elkaar altijd goed weten te vinden en met één mond gesproken richting de andere partijen. Je moet elkaar bij zoiets wat gunnen.'

Back to top