Kennisbrochures vanuit Waterwijs Boeren

Voldoende water is belangrijk voor de bedrijfsvoering van boeren en tuinders in grondwaterbeschermingsgebieden. Tegelijkertijd is schoon (drink)water belangrijk voor ons allemaal. Met het DAW project Waterwijs Boeren leren deelnemers op een praktische manier hoe waterkwantiteit- en kwaliteit, maar ook de bedrijfsvoering op het boerenbedrijf te verbeteren.

De kennis en ervaringen die deelnemers samen met experts hebben opgedaan in demonstratieprojecten binnen het DAW project Waterwijs Boeren zijn gebundeld in twee kennisbrochures. Onder meer kennis over de inzet van druppelirrigatie en het optimaliseren van mineralenbenutting.

Goede waterkwaliteit: met juiste waterbeschikbaarheid de bodem comfortabel houden

Druppelirrigatie is een vorm van efficiënt beregenen en heeft naar verwachting een positief effect op het gebruik van nutriënten, de opbrengst en kwaliteit van gewas. Het is belangrijk dat boeren en tuinders hierin zélf praktijkervaring en kennis opdoen. Tegelijkertijd is er veel interesse onder boeren en tuinders om water langer vast te houden, bijvoorbeeld door het plaatsen van droogtestuwen. 
 
Klik hier voor de kennisbrochure Water

Hoe optimaliseer jij de mineralenbenutting op jouw percelen?

Het optimaliseren van mineralenbenutting zorgt ervoor dat mineralen terecht komen waar je ze wilt hebben, namelijk in het gewas. Alles wat opgenomen wordt komt niet in het grondwater. Boeren en tuinders dragen actief bij aan het beschermen van de kwaliteit van grondwater door bewust om te gaan met meststoffen. Ook het vergroten van inzicht in de effecten van de agrarische bedrijfsvoering op uitspoeling van nutriënten draagt hier aan bij. Zodat we in de toekomst allemaal kunnen blijven genieten van voldoende schoon drinkwater. 
 
Klik hier voor de kennisbrochure Mineralenbenutting

 

Namens Waterwijs Boeren wensen we je veel leesplezier!

Mocht je naar aanleiding van de kennisbrochure vragen hebben neem dan contact op met projectleider kennisdeling Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@ltonoord.nl.

Back to top