Kennisbrochures Waterwijs Boeren vol inspiratie

Binnen Waterwijs Boeren deden deelnemers en experts in de periode 2019 tot en met 2022 kennis en ervaring op met thema's bodem, water, mineralenbenutting en andere teelten. Door demonstratieprojecten op het bedrijf, tijdens informatiebijeenkomsten met experts en in gesprekken aan de keukentafel. Die kennis werden in vier brochures gebundeld en verspreid onder de deelnemers van het project. Voor anderen zijn de brochures digitaal in te zien op de website van Waterwijs Boeren. 

 

Bodem

Inzichten in de bodem: toepassingen en ervaringen. Lees meer over de beste grondbewerking relatie tot nutriënten en waterconservering, het nut van een passende groenbemester en toepassen van klei in zand. Lees meer.
 

Mineralenbenutting

Mineralen efficiënt benutten voor optimale gewasopbrengst. Lees meer over groenbemester als winteronderhoud en tips voor beweiden zonder teveel uitspoeling. En: water bij de mest, kan dat uit? Lees meer.
 

Andere teelten

Andere teelten als toekomst voor grondwaterbeschermingsgebied. Lees meer over de meerwaarde van een ander gewas op je land, voederbieten na gras en de kansen van sorghum. Lees meer.
 

Water

Goede waterkwaliteit: met de juiste waterbeschikbaarheid de bodem comfortabel houden. Lees meer over de proeven met druppelirrigatie in aardappelen en mais. Lees meer.

 

Grondwaterbeschermingsgebied

Waterwijs Boeren is een driejarig project van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij agrariërs werken aan een gezonde bodem, betere waterkwaliteit en minder nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebied. In Gelderland zijn vier grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen, namelijk Haarlo, Olden Eibergen, ’t Klooster en Dinxperlo. Hier wordt drinkwater gewonnen door Vitens, waardoor boeren extra alert zijn op nitraatuitspoeling en hun meststoffen zo efficiënt mogelijk willen benutten. Daardoor blijft ons drinkwater, nu en in de toekomst, van goede kwaliteit.

Back to top