Kennismatcher Hedwig in gesprek over het DAW

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is Hedwig Boerrigter sinds 2020 Kennismatcher akkerbouw. Kennismatchers verspreiden kennis over goed bodem- en waterbeheer en jagen kennisverspreiding aan binnen en tussen regio’s en sectoren. In een vraaggesprek gaat Hedwig in gesprek met Willem Jan Sanders van het Kadaster. Hij sinds de opstart van het DAW betrokken. Willem Jan: “Wij reiken boeren naast ervaring, demovoorbeelden en experimenten op proefboerderijen, ook een podium aan om samen te werken.”

Dit artikel is gemaakt in opdracht van LTO Noord en stond begin juli in de nieuwsbrief van LTO Noord.

Hedwig: “Ik ben vorig jaar zomer begonnen als Kennismatcher en in januari zijn nog eens 5 Kennismatchers gestart. Het DAW richt zich op een gezonde bodem, goede waterkwaliteit- en kwantiteit en toekomstbestendig boerenbedrijf. De Kennismatchers versterken het DAW, naast de Regio-coordinatoren. Hoe zie jij die twee rollen?

Willem Jan: “De Regiocoördinatoren zijn in gesprek met waterschap en provincie om in samenwerking kansrijke projecten op te zetten. De Kennismatchers ondersteunen de Regio-coördinatoren bij de verbinding van partijen zoals waterschappen, provincies, adviesbureaus personen én delen de juiste kennis . Dat laatste gaat overigens twee kanten op: van kennis naar de praktijk en van praktijk naar kennis. Daarmee bedoel ik dat ook het ophalen van kennis uit de praktijk, dus praktische kennis van de boeren zelf, eerst opgehaald en dan weer verspreid kan worden.”
 

Hedwig: “Ik knoop alles aan elkaar, organiseer kennisverspreidingsprojecten en haal inderdaad veel kennis bij de boeren op. Hoe kunnen we de Kennismatchers optimaal inzetten volgens jou?

Willem Jan: “Met het DAW stimuleren we maatregelen die bijdragen aan de verbetering van bodem en water en zijn we eigenlijk bezig met de transitie in het landelijk gebied. Alle DAW-partners moeten de Kennismatchers meer bekendheid geven. Bijvoorbeeld door mensen uit het kenniscircuit bij elkaar te zetten. Zo kan abstracte kennis omgezet worden naar echt praktisch toepasbare informatie. Vervolgens laten we weer zien waar we de Kennismatchers inzetten: zo wordt ook in het veld herkend dat jullie er zijn om gebruik van te maken.”

Hedwig: “Hoe profiteren de boeren en tuinders hiervan?”

Willem Jan: “Boeren zijn vaak individueel bezig en proberen veel zelf. Ik verwacht dat ze via DAW-kennismatching meer praktisch toepasbare kennis aangereikt krijgen, zodat boeren en tuinders meer in hun kracht komen. We reiken ze naast uitwisseling van ervaring, adviseurs, excursies, demovoorbeelden en proefboerderijen, ook een podium aan om samen te werken. Het DAW verbindt en faciliteert.”

Hedwig: “Ik vind de koppeling met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heel waardevol, omdat jonge boeren vaak net even anders acteren dan staande boeren. Wat is de kracht van een team van Kennismatchers met vertegenwoordigers van verschillende sectoren en organisaties?”

Willem Jan: “Het DAW is niet van één partij. Wij hebben heel bewust gekozen tussen een mix van generalisten en specialisten, aansluiting van alle 3 regionale LTO’s én het NAJK. Naast dat iedereen elkaar wijzer maakt, hebben wij dus ook specialisten die we inzetten. Zij helpen ook met het ontsluiten van deskundigheid naar de verschillende sectoren en organisaties. Het DAW is er voor alle boeren en tuinders in heel Nederland.”

Hedwig: “De inzet van Kennismatchers loopt tot voorjaar 2023. Stopt dan de kennisdeling, of wordt het op een andere manier voortgezet?”

Willem Jan: “De partijen binnen het DAW gaan er vanuit dat, doordat men ziet dat inzet van Kennismatchers effect heeft, het project gecontinueerd wordt. Het is noodzakelijk dat je structureel en blijvend ondersteunt. Nu doen we dit vooral richting praktijk, maar denk ook aan kennismatching richting onderwijs. Zodat we niet alleen een soort opleiding in de naschoolse tijd zijn, maar al eerder voor boeren in opleiding waardevol zijn. Dat kunnen wij ook via het onderwijs aanbieden.”

Meer informatie

Benieuwd naar de andere Kennismatchers? Lees hier.

Back to top